Biểu mẫu hướng dẫn về khoa học công nghệ

 

I. Các biểu mẫu quản lý nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) cấp ĐHQGHN


II. Các biểu mẫu nghiên cứu khoa học cấp cơ sở

12:04 01/04/2015

Sự kiện

  • 12 Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Giáo dục lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025
    Jun
Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ