Quy chế đào tạo đại học ở ĐHQGHN ban hành kèm theo quyết định số 3079/QĐ-ĐHQGHN ngày 26/10/2010

12:09 14/09/2016

Sự kiện

  • 12 Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Giáo dục lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025
    Jun
Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ