Trung tâm Nghiên cứu - Ứng dụng khoa học giáo dục

Giám đốc: TS. Chu Thị Hồng Nhung

Phó giám đốc: TS Hoàng Gia Trang

GIỚI THIỆU CHUNG

Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học Giáo dục (tên Tiếng Anh Center For Education Research and Application (CERA)). Trung tâm thực hiện các mục tiêu và hoạt động nghiên cứu khoa học của trường ĐHGD và các nhiệm vụ do Hiệu trưởng trường Đại học Giáo dục giao.

Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học Giáo dục là đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, kể cả ngoại tệ.

Địa chỉ liên hệ: Phòng 104, nhà G7, số 144 đường Xuân Thủy, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: 0247 3017 123                              

Email:  cera@vnu.edu.vn


VIỄN CẢNH: Đến năm 2020 Trung tâm sẽ trở thành một cơ sở nghiên cứu khoa học giáo dục  hàng đầu trong toàn quốc. 

SỨ MẠNG: Trung tâm cung cấp các thông tin nghiên cứu mới và các dịch vụ hữu ích cho công tác dạy-học và giáo dục thông qua các hoạt động, các sản phẩm nghiên cứu khoa học và mạng lưới của mình.

GIÁ TRỊ CỦA TRUNG TÂM: Trung tâm tuân thủ các giá trị chung của trường Đại học Giáo dục, coi trọng sự sáng tạo, hợp tác, chia sẻ, các nỗ lực cố gắng để làm việc có hiệu quả, sự tích cực, nhiệt tình của tất cả các thành viên của Trung tâm và những người cộng tác.

1) Trung tâm cam kết cung cấp các nghiên cứu có chất lượng và khả năng ứng dụng cao.

2) Trung tâm coi trọng và đánh giá cao các ý tưởng mới, sự khác biệt và các sáng kiến đem lại sự đổi mới cho Trung tâm, cho trường Đại học Giáo dục và hệ thống giáo dục.

3) Trung tâm cam kết tuân thủ các chuẩn chất lượng qui định cho dịch vụ: đáng tin cậy, cởi mở, lịch thiệp, có trách nhiệm cao, sẵn sàng và luôn đáp ứng kịp thời các yêu cầu của khách hàng.

CHỨC NĂNG HOẠT ĐỘNG VÀ  CÁC SẢN PHẨM - DỊCH VỤ CUNG CẤP

1) Nghiên cứu: Trung tâm thực hiện các nghiên cứu lí luận và thực tiễn trong lĩnh vực giáo dục ở Việt Nam và trên thế giới nhằm cung cấp các thông tin nghiên cứu mới nhất phục vụ việc dạy - học, giáo dục, quản lí  và các nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực giáo dục.

a. Hàng năm Trung tâm sẽ thực hiện các đề tài nghiên cứu cấp Đại học Quốc gia và các đề tài cấp cơ sở, tìm kiếm và thực hiện các dự án nghiên cứu với các tổ chức nước ngoài.

b. Trung tâm cung cấp các thông tin, tư liệu nghiên cứu giáo dục cho giảng viên, sinh viên, các nhà quản lí giáo dục và tất cả các đối tượng quan tâm.

c. Cung cấp các thông tin về các thị trường và dịch vụ giáo dục quốc tế giúp học sinh, sinh viên, các bậc cha mẹ và các nhà hoạch định chính sách giáo dục đưa ra các quyết định hợp lí liên quan đến việc học tập hay các chính sách giáo dục ở Việt Nam.

Các thông tin này được công bố trên mạng của TT nằm trong mạng chung của trường, là các ấn phẩm in ấn do TT, do các tạp chí, các nhà xuất bản phát hành.

2) Cung cấp các dịch vụ giáo dục (phát triển chuyên môn, đào tạo và tư vấn)

Phát triển chuyên môn

- Soạn thảo các chương trình phục vụ các khóa huấn luyện bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lí giáo dục và các nhà giáo dục.

- Phối hợp với Trung tâm Đào tạo- Bồi dưỡng thực hiện các hợp đồng bồi dưỡng theo đơn đặt hàng của các tổ chức cộng đồng và tổ chức xã hội.

Tham gia giảng dạy và đào tạo tại trường Đại học giáo dục và các trường đại học khác

- Cán bộ của TT tham gia giảng dạy các khóa đào tạo đại học, thạc sĩ và tiến sĩ

- Tham gia hướng dẫn luận văn và luận án tiến sĩ

- Giảng dạy các khóa bồi dưỡng.

Tư vấn và dịch vụ: Các lĩnh vực tư vấn gồm:

- Tư vấn về công tác quản lí giáo dục

- Tư vấn dạy học và giáo dục trong môi trường ICT và thế kỉ 21

- Tư vấn học tập ở nước ngoài và trên mạng, giúp các học sinh tài năng nhưng hoàn cảnh khó khăn lựa chọn hình thức học tập phù hợp, chất lượng cao với giá thành rẻ.

- Tư vấn và hỗ trợ tư liệu cho các đề tài nghiên cứu khoa học, các luận văn, luận án, công tác giảng dạy theo đơn đặt hàng qua thư điện tử, qua mạng của Trung tâm và qua bưu điện.

- Dịch tài liệu

3) Trao đổi, hợp tác nghiên cứu khoa học

- Trao đổi và cung cấp thông tin đa chiều với các đối tác trong và ngoài nước

- Tổ chức các hội thảo, semina về các kết quả nghiên cứu của TT và các thành tựu nghiên cứu của thế giới trong lĩnh vực giáo dục. Hàng năm TT tổ chức một số hội thảo chuyên môn cấp quốc gia và quốc tế. TT tổ chức các semina chuyên môn hàng quí cho giảng viên và cán bộ trường Đại học Giáo dục

Khách hàng: Trung tâm phục vụ người học và các bậc cha mẹ, các nhà giáo dục, giáo viên, các nhà quản lí giáo dục và các nhà hoạch định chính sách giáo dục.  

Cơ cấu tổ chức

Trung tâm có cơ cấu tổ chức linh hoạt theo công việc và theo các lĩnh vực nghiên cứu gồm:  1) Bộ phận nghiên cứu: a) giáo dục tương lai và các hình thức học tập điện tử, b) giáo duc quốc tế và c) giáo dục Việt Nam; 2) Bộ phận tiếp thị và tổ chức các hoạt động hợp tác, hội thảo, semina khoa học 3) Bộ phận nâng cao nghiệp vụ và và tư vấn.

Các cán bộ của Trung tâm thực hiện các chức năng nghiên cứu, tiếp thị và tư vấn thuộc lĩnh vực nghiên cứu theo một kế hoạch chung, tổng thể.

Nhân lực

Đội ngũ của Trung tâm là các nhà khoa học của trường, của các trung tâm nghiên cứu và các tổ chức giáo dục trong nước, quốc tế làm việc theo biên chế, hợp đồng dài hạn và hợp đồng thời vụ.

Networks: Bên cạnh tham gia vào các networks của trường, Trung tâm có các networks với các tổ chức trong nước và quốc tế (xem tại website) 

Một số thành tích trong quá khứ

Một số lượng lớn các nghiên cứu đã được tiến hành trong các lĩnh vực quản lí giáo dục, dạy học, đánh giá giáo dục, phát triển chương trình... cho các cấp học từ phổ thông đến đại học do các tổ chức trong nước và quốc tế tài trợ. 

- Đề tài cấp Bộ, Tích hợp giáo dục môi trường trong chương trình giáo dục giai đoạn 1(2005), giai đoạn 2(2008) (PGS.TS.Nguyễn Thi Mĩ Lộc)
- Đề tài cấp trọng điểm Đại học Quốc gia (2003-2005), Phát triển quá trình đào tạo giáo viên phổ thông chất lượng cao ở Đại học Quốc gia, (PGS.TS.Nguyễn Thi Mĩ Lộc)
- Đề tài cấp Bộ, 1997 - 2000, Phát triển chương trình đào tạo Cán bộ quản lí Chính phủ, (PGS.TS.Nguyễn Thi Mĩ Lộc)
- Đề tài cấp Bộ, 1998 - 1999, Những ý tưởng chủ yếu của các nhà sư phạm. (PGS.TS.Nguyễn Thi Mĩ Lộc)
- Đề tài hợp tác, (2005), Thiết lập quá trình quản lí theo mục (GS.Nguyễn Đức Chính)
- Đề tài cấp trọng điểm Đại học Quốc gia (2004), Xây dựng các môn chuyên ngành trong chương trình đào tạo giáo viên, (GS.Nguyễn Đức Chính)
- Đề tài cấp trọng điểm Đại học Quốc gia (2001),Thích ứng các tiêu chí đánh giá công tác đào tạo ở Việt Nam,  (GS.Nguyễn Đức Chính)
- Đề tài cấp trọng điểm Đại học Quốc gia (2000), Các chính sách dạy ngoại ngữ ở VN, (GS.Nguyễn Đức Chính)
- Đề tài cấp Bộ trọng điểm, (2008-2009), Xây dựng bộ công cụ đánh giá chương trình đào tạo, bồi dưỡng CBQLGD ở Việt Nam (TS.Trần Thị Bích Liễu)
- Chương trình nghiên cứu học giả Fulbright, 2005-2006, Các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đại học ở Mĩ và bài học cho VN  (TS.Trần Thị Bích Liễu)
- Đề tài cấp Bộ (2004-2006), Tìm hiểu khả năng thích ứng của các trường học vùng thành thị với cơ chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở VN  (TS.Trần Thị Bích Liễu)
- Chương trình nghiên cứu do học bổng Bộ Giáo dục Quebec tài trợ (2003), Quản lí dựa vào nhà trường (TS.Trần Thị Bích Liễu)
- Chương trình nghiên cứu  do quĩ  Sumitomo Nhật Bản tài trợ,(2003), Đánh giá ảnh hưởng của truyện tranh Nhật Bản đối với trẻ em Hà Nội (TS.Trần Thị Bích Liễu)
- Chương trình nghiên cứu  do Quĩ  Đo lường ảnh hưởng của kinh doanh với xóa đói giảm nghèo của Anh Quốc tài trợ (2001), Đánh giá ảnh hưởng của trang trại với công tác xóa đói giảm nghèo ở Quảng Trị, (TS.Trần Thị Bích Liễu)

Và nhiều đề tài, dự án khác hợp tác với các tổ chức quốc tế và trong nước.   

Một số khoá đào tạo ngắn hạn do Trung tâm tổ chức tại Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN:
- Nghiệp vụ sư phạm
- Phương pháp giảng dạy đại học
- Phát triển các kỹ năng quản lý giáo dục.

 

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ