Khoa Sư phạm

1. Giới thiệu chung

Khoa Sư phạm trường Đại học Giáo dục được thành lập theo quyết định số 2408/QĐ-TCCB ngày 06/07/2009 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội trên cơ sở kế thừa Bộ môn Phương pháp-Công nghệ dạy học (được thành lập từ năm 2002) thuộc Khoa Sư phạm -  Đại học Quốc gia Hà Nội. Với chức năng chính là đào tạo nghiệp vụ sư phạm, nghiên cứu áp dụng triển khai các công nghệ dạy học mới tiếp cận chuẩn khu vực và quốc tế, Khoa Sư phạm trải qua quá trình phát triển và trưởng thành đóng góp vào việc thực hiện sứ mệnh, nhiệm vụ chung của trường Đại học Giáo dục.

Trong những năm qua, cùng với toàn thể giảng viên của Trường Đại học Giáo dục, đội ngũ giảng viên của Khoa đã triển khai đào tạo trên 3000 sinh viên Sư phạm thuộc ngành Sư phạm Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn và Lịch sử, hàng ngàn lượt học viên nghiệp vụ sư phạm phổ thông và cao đẳng, đại học, hàng trăm khóa tập huấn nâng cao nghiệp vụ trên khắp cả nước.

Hiện nay Khoa Sư phạm gồm có 4 bộ môn: Bộ môn Sư phạm Toán, Bộ môn Sư phạm Khoa học Tự nhiên,Bộ môn Sư phạm Ngữ văn và Khoa học Xã hội, Bộ môn Lý luận và phát triển nghề nghiệp, với 20 giảng viên cơ hữu, trong đó có 06 Phó giáo sư, 10 tiến sĩ, 03 nghiên cứu sinh và 01 thạc sĩ.

Với chức năng và nhiệm vụ mới, Khoa Sư phạm tiếp tục đảm nhận việc giảng dạy các môn học của chương trình Cử nhân như: Lí luận và Công nghệ dạy học, Chương trình, phương pháp dạy học bộ môn (Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn và Lịch sử), Phương pháp dạy học trong môi trường học tập trực tuyến và tổ chức, triển khai kiến tập-thực tập sư phạm; giảng dạy các môn học của chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn như: Lý luận dạy học hiện đại, Phương pháp và công nghệ dạy học hiện đại, Dạy học theo quan điểm tích hợp, Phương pháp dạy học bộ môn (Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn và Lịch sử).

Với thế mạnh về nghiên cứu, ứng dụng các cách tiếp cận mới về phát triển năng lực người học, về xây dựng và phát triển chương trình giáo dục phổ thông, giáo dục đại học; các phương pháp/kĩ thuật dạy học mới; các phương tiện côngnghệ dạy học hiện đại, Khoa Sư phạm tổ chức các khóa tập huấn cho giáo viên, giảng viên đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. Các chủ đề tập huấn gồm:

- Các tiếp cận dạy học hiện đại: Dạy học tích hợp, dạy học phân hóa, dạy học theo tình huống, dạy học theo chuyên đề/chủ đề, nghiên cứu bài học, công nghệ dạy học hiện đại, ứng dụng phương tiện công nghệ trong dạy học v.v.

- Tổ chức và quản lí quá trình dạy học hiện đại: Quan sát hành vi đánh giá năng lực nhận thức của người học, trắc nghiệm năng lực trí tuệ của học sinh, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực người học

- Bồi dưỡng, nâng cao, phát triển nghề nghiệp chuyên môn: Phát triển kĩ năng nghề nghiệp của giáo viên theo hướng tiếp cận chuẩn quốc tế, dạy học môn KHTN bằng tiếng Anh trong trường THPT chuyên v.v.

- Các chương trình được xây dựng và phát triển theo nhu cầu thực tế của giáo dục phổ thông và đại học.

Bên cạnh đó còn được trang bị Hệ thống phòng thí nghiệm và thực hành các môn Khoa học tự nhiên theo chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu dạy học, gắn kết đào tạo với nghiên cứu và chuyển giao công nghệ giáo dục.

2. Cơ cấu tổ chức

2.1. Ban chủ nhiệm Khoa

- Chủ nhiệm Khoa: PGS.TS. Nguyễn Chí Thành

- Phó chủ nhiệm Khoa: PGS.TS. Phạm Kim Chung

- Phó chủ nhiệm Khoa: PGS.TS Lê Hải Anh

2.2. Các Bộ môn

- Bộ môn Sư phạm Toán

          Chủ nhiệm Bộ môn: PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn

          Phó chủ nhiệm Bộ môn: ThS. Đào Thị Hoa Mai

- Bộ môn Sư phạm Khoa học tự nhiên:

          Chủ nhiệm Bộ môn: PGS.TS. Mai Văn Hưng

          Phó chủ nhiệm Bộ môn: PGS.TS. Phạm Kim Chung, TS. Vũ Minh Trang

- Bộ môn Khoa học xã hội:

          Chủ nhiệm Bộ môn: PGS. TS. Phạm Minh Diệu

          Phó chủ nhiệm Bộ môn: TS. Phạm Thị Thu Hiền, TS. Đoàn Nguyệt Linh

- Bộ môn Lý luận và phát triển nghề nghiệp:

          Chủ nhiệm Bộ môn: TS. Nguyễn Hữu Chung

          Phó chủ nhiệm Bộ môn: TS. Phạm Thị Thu Hiền, TS. Đoàn Nguyệt Linh

3. Danh sách cán bộ, giảng viên Khoa Sư phạm

3.1. Bộ môn Sư phạm Khoa học Tự nhiên

1. PGS.TS.Mai Văn Hưng    

2. PGS.TS. Phạm Kim Chung

3. PGS. TS. Lê Kim Long

4. TS. Vũ Minh Trang

5. TS. Phạm Thị Kim Giang

6. TS. Nguyễn Hoàng Trang

7. TS. Nguyễn Thị Thúy Quỳnh

8. TS. Lê Thị Phượng

9. ThS. Lại Phương Liên

10. ThS. Đỗ Thùy Linh

3.2. Bộ môn Sư phạm Ngữ văn và Khoa học Xã hội

1. PGS.TS. Phạm Minh Diệu

2. TS. Phạm Thị Thu Hiền

3. TS. Lê Thanh Huyền

4. TS. Đoàn Nguyệt Linh

3.3. Bộ môn Toán

1. PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn

2. PGS.TS. Nguyễn Chí Thành

3. TS. Phạm Đức Hiệp

4. ThS. Đào Thị Hoa Mai

3.4. Bộ môn Lý luận và phát triển nghề nghiệp

1. TS. Nguyễn Hữu Chung

2. ThS. Vũ Phương Liên

3. ThS. Khuất Thị Thanh Huyền

3.5. Bộ phận Hành chính - Giáo vụ Khoa

1. ThS. Đặng Việt Hà

2. ThS. Nghiêm Thu Trang

Địa chỉ liên hệ:

Khoa Sư phạm, Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN

Địa chỉ: Phòng 606-607, nhà C0, Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN

182, Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: (024) 7301 7123

 

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ