Khoa Các Khoa học Giáo dục

 1. Giới thiệu chung

Khoa các Khoa học Giáo dục, trường ĐHGD - ĐHQGHN được thành lập theo Quyết định số 2410/QĐ-TCCB ngày 6 tháng 7 năm 2009 của Giám đốc ĐHQGHN, trên cơ sở nâng cấp Bộ môn Tâm lý giáo dục, Bộ môn Giáo dục đại học và chuyên nghiệp (được thành lập từ năm 2002).

1.1. Sứ mạng

Khoa các Khoa học Giáo dục là một đơn vị đào tạo Đại học và Sau Đại học chất lượng cao, đạt chuẩn khu vực, tiệm cận chuẩn quốc tế về các lĩnh vực Khoa học Giáo dục

Khoa các Khoa học Giáo dục là cơ sở tiên phong trong Nhà trường nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và cung cấp dịch vụ Khoa học giáo dục có liên quan đến các lĩnh vực đào tạo của Khoa

1.2 Giá trị cốt lõi

Chất lượng cao – Trách nhiệm – Tích hợp – Hiệu quả

1.3. Chức năng và nhiệm vụ

Khoa các Khoa học Giáo dục thực hiện các chức năng nhiệm vụ được Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN giao phó bao gồm:

+ Xây dựng và vận hành, triển khai các chương trình đào tạo mới về các lĩnh vực thuộc Khoa học Giáo dục theo hướng tiếp cận liên ngành.

+ Đẩy mạnh nghiên cứu cơ bản về Khoa học Giáo dục và Tâm lý học theo hướng tiếp cập liên ngành – xuyên ngành trên cơ sở hướng đào tạo chuyên sâu như Kinh tế học giáo dục, Xã hội học giáo dục, Thống kê trong giáo dục, Tham vấn tâm lý học đường, Tâm lý học lâm sàng trẻ em và Vị thành niên, Công tác Xã hội học đường, Giáo dục và trị liệu giáo dục, Giáo dục suốt đời…

+ Từng bước nâng cao mức độ quốc tế hoá các Chương trình đào tạo sau đại học, phát huy công bố quốc tế trên cơ sở các nhóm nghiên cứu mạnh, tích hợp với hệ thống phòng thí nghiệm chuyên sâu.

+ Chuyển giao công nghệ, cung ứng dịch vụ chất lượng cao có liên quan đến định hướng nghiên cứu và đào tạo chuyên môn sâu của Khoa góp phần vào sự phát triển của hệ thống giáo dục quốc gia.

+ Hỗ trợ Trường THPT Khoa học giáo dục về tham vấn học đường cho học sinh và giáo viên.

1.3.1. Đào tạo

Các chương trình do Khoa xây dựng, triển khai và phụ trách

+ Cử nhân Khoa học giáo dục

+ Cử nhân Công nghệ tham vấn học đường

+ Cử nhân Giáo dục Kinh tế - Pháp luật

+ Thạc sỹ Tham vấn học đường

+ Thạc sỹ Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên

+ Thạc sỹ Công tác Xã hội học đường và Giáo dục trị liệu

+ Tiến sỹ Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên

Các học phần do Khoa phụ trách và tham gia giảng dạy cho các chương trình khác trong Trường Đại học Giáo dục và Đại học Quốc Gia Hà Nội.

Các chương trình

Các học phần

Đào tạo cử nhân sư phạm, quản lý giáo dục, quản trị nhà trường

- Đại cương về tâm lý và tâm lý học nhà trường

- Giáo dục học

- Tổ chức hoạt động giáo dục của nhà trường

- Phương pháp nghiên cứu khoa học

- Tư vấn tâm lý học đường

- Tư vấn hướng nghiệp

- Thực hành sư phạm và phát triển kỹ năng cá nhân, xã hội

- Nhân cách và lao động của người cán bộ quản lý giáo dục

Đào tạo thạc sỹ quản lý giáo dục, lý luận và phương pháp dạy học bộ môn, đo lường và đánh giá trong giáo dục

- Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục

- Tâm lý học dạy học

- Tâm lý học giáo dục

1.3.2. Nghiên cứu Khoa học

+ 01 nhóm nghiên cứu mạnh cấp Đại học Quốc Gia Hà Nội về Tâm lý học lâm sàng

+ 01 phòng thí nghiệm Hướng nghiệp và Tâm trắc học

+ 03 Trung tâm nghiên cứu do cán bộ Khoa kiêm nhiệm lãnh đạo

1.3.3 Hợp tác quốc tế

+ Hợp tác trong đào tạo: Phối hợp với Trường Đại học Vanderbilt, Hoa Kỳ trong đào tạo ThS và TS Tâm lý học lâm sàng trẻ em và Vị thành niên; Phối hợp với Liên hiệp phát triển Tâm lý học đường Quốc tế, Trường Đại học Chapman, Hoa Kỳ trong đào tạo ThS Tham vấn học đường.

+ Hợp tác trong nghiên cứu: Thực hiện các nghiên cứu phối hợp với Viện Sức khoẻ Tâm thần Quốc Gia Mỹ, Trường Đại học Vanderbilt – Hoa Kỳ, Đại Sư quán Đan Mạch, Trung tâm phòng chống thảo hoạ Châu Á (ADPC)….

1.3.4. Bồi dưỡng

Khoa Các Khoa học Giáo dục phụ trách các chương trình bồi dưỡng: Giáo dục và kỹ năng sống, Tham vấn học đường và tham gia giảng dạy các chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục, nghiệp vụ sư phạm…

1.4. Thành tích tập thể Khoa

- 02 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

- 01 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

- Nhiều Bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

2. Cơ cấu tổ chức và bộ máy lãnh đạo

2.1 Cơ cấu tổ chức

Chủ nhiệm Khoa: PGS.TS. Trần Thành Nam

Phó chủ nhiệm Khoa: PGS.TS Phạm Mạnh Hà

2.2. Ban chủ nhiệm khoa qua các thời kỳ

Giai đoạn

Chủ nhiệm khoa

Phó chủ nhiệm khoa

2009 - 2013

PGS.TS. Trịnh Văn Minh

PGS.TS. Đinh Thị Kim Thoa

2013 - 2017

PGS.TS. Đinh Thị Kim Thoa

ThS. Mai Quang Huy

2017 - nay

PGS.TS. Trần Thành Nam

ThS. Mai Quang Huy

2.3. Danh sách cán bộ, giảng viên của khoa hiện nay

TT

Họ và tên, chức danh, học vị

Các chức vụ đang đảm nhiệm

I

Bộ môn Lý luận và phương pháp trong giáo dục

1

TS. Trần Văn Công

Trưởng bộ môn, Phó Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác phát triển.

2

PGS.TS. Đinh Thị Kim Thoa

 

3

TS. Nguyễn Thị Bích Liên

 

4

Nguyễn Thị Bích Thủy

 

5

Nguyễn Thị Anh Thư

 

II

Bộ môn Giáo dục và phát triển con người

6

TS. Trần Văn Tính

Trưởng bộ môn.

7

TS. Hoàng Gia Trang

Phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu - ứng dụng Khoa học giáo dục.

8

ThS. Lại Thị Yến Ngọc

 

9

ThS. Trần Thị Quỳnh Trang

 

III

Bộ môn Giáo dục và phát triển cộng đồng

10

TS. Trần Anh Tuấn

Trưởng bộ môn.

11

TS. Nguyễn Hồng Kiên

Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội và phát triển cộng đồng.

12

ThS. Mai Quang Huy

Phó chủ nhiệm khoa.

IV

Bộ môn Giáo dục và trị liệu

13

PGS.TS. Đặng Hoàng Minh

Trưởng bộ môn, Giám đốc Trung tâm Thông tin hướng nghiệp và nghiên cứu ứng dụng tâm lý.

14

PGS.TS. Trần Thành Nam

Chủ nhiệm khoa.

15

ThS. Hồ Thu Hà

 

V

Hành chính, Thanh tra, Pháp chế

16

ThS. Trần Thị Thu Hằng

 

3. Các Bộ môn của khoa

Khi thành lập, Khoa Các Khoa học Giáo dục có hai bộ môn là Bộ môn Tâm lý và Bộ môn Giáo dục. Trong quá trình phát triển, nhà trường đã thành lập ở khoa Bộ môn Đo lường và đánh giá (nay nâng cấp thành khoa Quản trị chất lượng) và Bộ môn Tư vấn học đường.

Theo Quyết định số 1901/QĐ-ĐHGD ngày 25/12/2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Giáo dục, các bộ môn của khoa được tổ chức lại thành 04 bộ môn:

 

Thông tin liên hệ

Khoa các Khoa học Giáo dục, trường ĐHGD - ĐHQGHN

Địa chỉ: Phòng 608, 609, Nhà C0 - Trường ĐHGD - ĐHQG HN,

Số 182 đường Lương Thế Vinh, Q. Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 0247 3017 123 (máy lẻ 3608, 3609)

E-mail: khoa_khgd@vnu.edu.vn

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ