Khoa Công nghệ Giáo dục

 

1. Giới thiệu chung

Khoa Công nghệ Giáo dục trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội được thành lập theo quyết định số 162/QĐ-ĐHGD ngày 08/02/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục với chức năng đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ giáo dục, áp dụng triển khai các công nghệ dạy học mới tiếp cận chuẩn khu vực và quốc tế. Là đơn vị mới được thành lập, Khoa Công nghệ Giáo dục đang nỗ lực triển khai các nhiệm vụ trọng điểm để cùng phát triển, đóng góp vào việc thực hiện sứ mệnh, nhiệm vụ chung của trường Đại học Giáo dục.

TS. Tôn Quang Cường – Chủ nhiệm Khoa Công nghệ Giáo dục chia sẻ về định hướng phát triển công nghệ giáo dục tại Trường Đại học Giáo dục trong công tác đào tạo giáo viên và các nhà quản lý giáo dục.

Khoa Công nghệ giáo dục gồm 4 bộ môn trực thuộc:

- Bộ môn Công nghệ và Giáo dục

- Bộ môn Thiết kế và Phát triển học liệu số

- Bộ môn Quản lí công nghệ trong lớp học

- Bộ môn Khoa học dữ liệu trong giáo dục.

2. Cơ cấu tổ chức

2.1. Ban chủ nhiệm Khoa

- Chủ nhiệm Khoa: TS. Tôn Quang Cường

- Phó chủ nhiệm Khoa: PGS.TS. Nguyễn Hà Nam

2.2. Các Bộ môn

2.2.1. Bộ môn Công nghệ và Giáo dục

- Trưởng Bộ môn: TS. Tôn Quang Cường

2.2.2. Bộ môn Thiết kế và Phát triển học liệu số

- Trưởng bộ môn: GS.TS. Vũ Văn Hùng

2.2.3. Bộ môn Quản lí công nghệ trong lớp học

- Phó Trưởng phụ trách bộ môn: PGS.TS. Trần Doãn Vinh

2.2.4. Bộ môn Khoa học dữ liệu trong giáo dục.

- Trưởng bộ môn:

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN KHOA CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC

TT

Chức danh, học vị,

họ và tên

Chuyên môn

Vị trí

Công tác

Đơn vị

công tác

1

TS. Tôn Quang Cường

Ngữ văn - Công nghệ Giáo dục

Chủ nhiệm Khoa

Trường ĐHGD

2

PGS.TS. Nguyễn Hà Nam

Công nghệ
thông tin

Phó Chủ nhiệm khoa

Viện Công nghệ thông tin

3

GS. TS Vũ Văn Hùng

Vật lý

Trưởng bộ môn

Trường ĐHGD

4

PGS.TS. Trần Doãn Vinh

Lý luận và phương pháp dạy học Tin học

 

Phó Trưởng phụ trách bộ môn

Trường ĐHGD

5

TS. Văn Thị Minh Tư

Ngữ văn

Giảng viên

Trường ĐHGD

6

TS. Lã Phương Thúy

Ngữ văn

Giảng viên

Trường ĐHGD

7

TS. Phạm Thị Thanh Phượng

Ngữ văn

Giảng viên

Trường ĐHGD

8

TS. Nguyễn Thị Ngọc Bích

Ngữ Văn

Giảng viên

Trường ĐHGD

9

ThS. Nguyễn Đức Can

Ngữ văn

Giảng viên

Trợ lý NCKH/ trợ lý Đào tạo

Trường ĐHGD

10

TS. Lê Quang Minh

Công nghệ

thông tin

Giảng viên

Viện CNTT, ĐHQGHN

11

TS. Hoàng Văn Xiêm

Công nghệ

thông tin

Giảng viên

Trường ĐHCN

12

PGS.TS. Nguyễn Việt Anh

Công nghệ

thông tin

Giảng viên

Trường ĐHCN

13

TS. Hoàng Xuân Bách

CNTT, Công nghệ GD

Giảng viên

Công ty cổ phần tư vấn EBIT

14

TS. Lê Cường

Toán

Giảng viên

Viện CNTT, ĐHQGHN

15

TS. Vũ Việt Vũ

Công nghệ

Thông tin

Giảng viên

Viện CNTT, ĐHQGHN

16

ThS. Phan Huy Anh

Công nghệ

Thông tin

 

Viện CNTT, ĐHQGHN

17

 

TS. Trần Xuân Quang Toán học ứng dụng và Khoa học tính toán   Trường Đại học Giáo dục

Với chức năng và nhiệm vụ mới, Khoa Công nghệ Giáo dục một mặt tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất và triển khai phát triển chương trình, quản lý và triển khai các chương trình… một mặt tiếp tục cùng với khoa Sư phạm đảm nhận việc giảng dạy các môn học của chương trình Cử nhân như: Lí luận và Công nghệ dạy học, Chương trình, phương pháp dạy học bộ môn (Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn và Lịch sử), Phương pháp dạy học trong môi trường học tập trực tuyến, Kỹ năng bổ trợ cho sinh viên và tổ chức, triển khai kiến tập-thực tập sư phạm; giảng dạy các môn học của chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn như: Lý luận dạy học hiện đại, Phương pháp và công nghệ dạy học hiện đại, Dạy học theo quan điểm tích hợp, Phương pháp dạy học bộ môn (Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn và Lịch sử).

            * Địa chỉ liên hệ:

            - Khoa Công nghệ giáo dục, Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN

            - Địa chỉ: Phòng 504, nhà C0, Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN, Số 182, đường Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội.

            - Điện thoại:

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ