Với sứ mệnh đào tạo và cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực chất lượng cao là các đội ngũ chuyên gia, cán bộ quản lý, cán bộ nghiên cứu về khoa học giáo dục, giảng viên, giáo viên cho các bậc học, Năm 2018, Trường Đại học Giáo ...

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ