Trường Đại học Giáo dục thông báo thông tin về việc tổ chức hội thảo khoa học quốc tế về đánh giá và đo lường trong giáo dục: "Các xu hướng mới trong đánh giá và đảm bảo chất lượng giáo dục" (VietAME). Hội thảo được tổ chức theo hình ...
Phần mềm điện thoại đánh giá xu hướng nghề nghiệp của học sinh được thiết kế dựa trên các công cụ đã được thích nghi và xây dựng phù hợp với học sinh Việt Nam theo 3 lĩnh vực: xu hướng nghề, nhân cách và khó khăn tâm lý ...
Ngày 02/08/2019, buổi Workshop với chủ đề “Trị liệu nhận thức dành cho rối loạn trầm cảm” được trình bày bởi GS. Steven Hollon – Trường Đại học Vanderbilt đã được tổ chức bởi Trung tâm Thông tin Hướng nghiệp và Nghiên cứu, Ứng dụng tâm lý, Trường Đại ...
Ngày 31/07/2019, Hội đồng Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Nhà nước Chương trình Tây Bắc do GS.TSKH Vũ Minh Giang làm Chủ tịch Hội đồng đã họp xét, đánh giá nghiệm thu Đề tài “Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ...
Ngày 06/06/2019, Khoa Các Khoa học Giáo dục – Trường ĐHGD và nhóm nghiên cứu đề tài cấp Đại học Quốc gia mã số QG 17.52, tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Tiêu chí đánh giá công trình nghiên cứu khoa học giáo dục theo chuẩn quốc ...
“Ứng dụng công nghệ hình ảnh trong dạy học” là Khóa tập huấn dành cho giáo viên ở bậc THCS, THPT giảng dạy các bộ môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Lịch sử, Toán học, Mỹ thuật.
Khoa học dữ liệu là sự kết hợp hài hoà giữa toán học, khoa học tính toán và tri thức chuyên ngành. Trước những đòi hỏi về sự phát triển của một ngành khoa học mới, ngày 9/4/2018, Khoa Công nghệ Giáo dục – Trường Đại học Giáo dục ...
Ngày 14/03/2019, Trung tâm Thông tin Hướng nghiệp và Nghiên cứu Ứng dụng tâm lý phối hợp với Khoa Các Khoa học Giáo dục, trường Đại học Giáo dục tổ chức seminar với chủ đề “Đạo đức trong hành nghề hỗ trợ tâm lý”.
Năm 2018 qua đi đánh dấu nhiều thách thức tác động đến mọi phương diện, đồng thời mở ra những cơ hội mới trong bối cảnh giáo dục đang không ngừng phát triển. Bài viết tổng hợp một số chia sẻ của các chuyên gia từ các lĩnh vực khác ...
Tại Việt Nam, nghiên cứu về bắt nạt trực tuyến còn khá mới, chưa có một công trình nào nghiên cứu chuyên sâu, có quy mô lớn và toàn diện tất cả các khía cạnh cụ thể về bắt nạt trực tuyến ở học sinh. Do đó, dự án nghiên ...

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ