Công khai nhu cầu bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư ngành Giáo dục học chuyên ngành Lý luận và Phương pháp giảng dạy bộ môn Toán năm học 2020 - 2021

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư (gọi tắt là Quy định 37/2018);

Căn cứ nhu cầu thực tiễn, mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Giáo dục; nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, Trường Đại  học Giáo dục thông báo nhu cầu bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư ngành Giáo dục học, chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán năm học 2020 - 2021 như sau:

STT

Ngành

Chuyên ngành

Số lượng Phó Giáo sư cần bổ nhiệm (người)

Ghi chú

1

Giáo dục học

 

Lý luận và

Phương pháp dạy học

bộ môn Toán

01

 

Trường Đại học Giáo dục trân trọng đề nghị các nhà giáo, nhà khoa học đủ điều kiện theo quy định hiện hành có nhu cầu bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư tại Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN nộp hồ sơ đăng ký bổ nhiệm.

Hồ sơ đăng ký gồm:

1. Bản đăng ký xét bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư (Theo mẫu số 15, Công văn số 78/ĐHGSNN ngày 29/5/2020 của HĐGSNN).

2. Bản sao công chứng Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư của Hội đồng Giáo sư Nhà nước.

3. Bản sao công chứng Giấy công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư của Hội đồng Giáo sư Nhà nước.

4. Sơ yếu lý lịch và Lý lịch khoa học có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

5. Một bộ hồ sơ xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư theo Quy định 37/2018

6. Các minh chứng về việc tham gia hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học và sinh hoạt chuyên môn tại Trường Đại học Giáo dục

7. Quyết định lương hiện hưởng.

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 28/12/2020 đến trước ngày 05/01/2021.

Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức - Cán bộ, Phòng 305, Nhà G7, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội -  144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Thông tin chi tiết xin liên hệ số điện thoại: (024) 73017123 hoặc Email: phongtccb-dhgd@vnu.edu.vn.

Trân trọng thông báo./.

03:12 28/12/2020

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ