Thông báo xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét tuyển thí sinh có chứng chỉ quốc tế, xét tuyển thí sinh sử dụng kết quả bài thi đánh giá năng lực học sinh THPT do ĐHQGHN tổ chức vào đại học hệ chính quy năm 2021

Trường Đại học Giáo dục (ĐHGD) thông báo xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét tuyển thí sinh có chứng chỉ quốc tế và xét tuyển thí sinh sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực (ĐGNL) học sinh THPT do Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức vào đại học chính quy năm 2021 như sau:

1. Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT)

1.1. Đối tượng xét tuyển thẳng theo Quy định của Bộ GD&ĐT

         a) Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp trung học;

         b) Người đã trúng tuyển vào Trường, nhưng ngay năm đó có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập trung nay đã hoàn thành nghĩa vụ, được phục viên, xuất ngũ mà chưa được nhận vào học ở một trường lớp chính quy dài hạn nào, được từ cấp trung đoàn trong quân đội hoặc Tổng đội thanh niên xung phong giới thiệu, nếu có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn về sức khoẻ, có đầy đủ các giấy tờ hợp lệ thì được xem xét nhận vào học tại Trường. Nếu việc học tập bị gián đoạn từ 3 năm trở lên và các đối tượng được xét tuyển thẳng có nguyện vọng, thì được xem xét giới thiệu vào các trường, lớp dự bị để ôn tập trước khi vào học chính thức;

         c) Thí sinh được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế; Trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế; Đạt giải Nhất, Nhì, Ba các kỳ thi văn hoá hoặc khoa học kỹ thuật quốc tế khác mà có Quyết định cử đi của cơ quan chủ quản; Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, đã tốt nghiệp THPT được xét tuyển thẳng theo nhóm ngành/ngành đúng, gần với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi mà thí sinh đã đoạt giải.

         d) Thí sinh tốt nghiệp trường THPT chuyên của các tỉnh, thành phố đáp ứng điều kiện: Ba năm học THPT chuyên đạt học sinh giỏi hoặc đoạt giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh trở lên tổ chức, được xét tuyển thẳng vào nhóm ngành/ngành phù hợp, gần với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi của thí sinh.

         đ) Thí sinh năng khiếu nghệ thuật đã tốt nghiệp THPT hoặc tốt nghiệp trung cấp các trường năng khiếu nghệ thuật, đoạt giải chính thức trong các cuộc thi nghệ thuật quốc gia, quốc tế về ca, múa, nhạc, mỹ thuật được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận thì được xét tuyển thẳng vào học ngành Giáo dục Mầm non (GD5).

         Những thí sinh đoạt giải các ngành năng khiếu nghệ thuật, thời gian được tính để hưởng ưu tiên là không quá 4 năm tính đến ngày dự thi hoặc xét tuyển vào trường;

         e) Đối với thí sinh là người nước ngoài, có nguyện vọng học tại Trường: Hiệu trưởng Trường ĐHGD căn cứ kết quả học tập THPT của học sinh (bảng điểm), kết quả kiểm tra kiến thức và năng lực Tiếng Việt quy định tại Điều 6 Thông tư số 30/2018/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2018 quy định về quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam của Bộ trưởng Bộ GDĐT để xem xét, quyết định cho vào học;

         g) Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ ĐKXT theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo và Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07 tháng 03 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020; thí sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định hiện hành của Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ;

         Những thí sinh này phải học bổ sung kiến thức 01 (một) năm học trước khi vào học chính thức. Chương trình bổ sung kiến thức do Hiệu trưởng Trường ĐHGD quy định.

         Đối với thí sinh thuộc đối tượng điểm c, d phần 1.1 xem danh mục các nhóm ngành/ngành đúng hoặc nhóm ngành/ngành gần với môn thi/đề tài dự thi ở phần 2.1 của thông báo này.

1.2. Đối tượng ưu tiên xét tuyển theo Quy định của Bộ GD&ĐT

         a) Thí sinh đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đoạt giải tư trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, đã tốt nghiệp THPT, được ưu tiên xét tuyển vào đại học theo nhóm ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi mà thí sinh đã đoạt giải.

         b) Thí sinh đủ điều kiện xét tuyển thẳng nhưng không dùng quyền xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và có kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021 đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT (đối với các ngành đào tạo sư phạm) và ĐHQGHN quy định được ưu tiên xét tuyển vào Trường. Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh và nguyện vọng của thí sinh, Hiệu trưởng Trường ĐHGD xem xét, quyết định cho vào học.

1.3. Hồ sơ đăng ký xét tuyển

1.3.1. Với thí sinh thuộc diện quy định tại các điểm a, b, c, d, đ mục 1.1 của Thông báo này, hồ sơ bao gồm:

         - 01 phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (phụ lục 3);

         - 01 bản sao hợp lệ một trong các minh chứng sau: Chứng nhận là thành viên được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế hoặc chứng nhận là thành viên đội tuyển tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế (có tên trong danh sách của Bộ GDĐT); Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn HSG quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải quốc tế về thể dục thể thao, năng khiếu nghệ thuật; Giấy chứng nhận đoạt giải kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN và thi tay nghề quốc tế và giấy chứng nhận các đối tượng ưu tiên tuyển thẳng khác;

         - 02 phong bì dán tem và ghi sẵn địa chỉ liên lạc, số điện thoại người nhận;

         - 02 ảnh chân dung 4x6 chụp trong vòng 6 tháng gần nhất và ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh mặt sau mỗi ảnh.

1.3.2. Với thí sinh thuộc diện quy định tại các điểm g mục 1.1 của Thông báo này, hồ sơ bao gồm:

         - 01 phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (phụ lục 4);

         - 01 Bản sao công chứng hộ khẩu thường trú;

         - 01 Bản sao công chứng học bạ 3 năm học THPT;

         - 02 phong bì dán tem và ghi sẵn địa chỉ liên lạc, số điện thoại người nhận;

         - 02 ảnh chân dung 4x6 chụp trong vòng 6 tháng gần nhất và ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh mặt sau mỗi ảnh.

1.3.3. Với thí sinh đăng ký ưu tiên xét tuyển theo Quy định của Bộ GDĐT, hồ sơ bao gồm:

         - 01 phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển (phụ lục 6);

         - 01 bản sao hợp lệ một trong các minh chứng sau: Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn HSG quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia, quốc tế; Giấy chứng nhận đoạt giải quốc tế về thể dục thể thao, năng khiếu nghệ thuật, Giấy chứng nhận đoạt giải kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN và thi tay nghề quốc tế;

         - 02 phong bì dán tem và ghi sẵn địa chỉ liên lạc, số điện thoại người nhận;

         - 02 ảnh chân dung 4x6 chụp trong vòng 6 tháng gần nhất và ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh mặt sau mỗi ảnh.

2. Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy định của ĐHQGHN

2.1. Đối tượng xét tuyển thẳng theo Quy định của ĐHQGHN

         a) Học sinh THPT chuyên thuộc ĐHQGHN được xét tuyển thẳng và xét tuyển vào bậc đại học tại ĐHQGHN phải tốt nghiệp THPT, có hạnh kiểm 3 năm học THPT đạt loại Tốt và đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

                  i) Là thành viên chính thức đội tuyển dự kỳ thi Olympic hoặc các cuộc thi sáng tạo, triển lãm khoa học kỹ thuật khu vực, quốc tế;

                  ii) Đạt giải chính thức trong kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQGHN;

                  iii) Đạt giải chính thức trong kỳ thi Olympic chuyên Khoa học Tự nhiên bậc THPT được tổ chức hàng năm;

                  iv) Là thành viên chính thức của đội tuyển tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc gia;

                  v) Có điểm trung bình chung học tập từng học kỳ trong 5 học kỳ (năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) đạt từ 8,0 trở lên và điểm trung bình chung học tập của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển từng kỳ trong 5 học kỳ (năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) đạt từ 8,0 trở lên và có kết quả thi tốt nghiệp THPT đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của ngành.

         Thí sinh đạt một trong các tiêu chí quy định tại điểm i ii, iii, iv phần a mục 2.1 trong các năm học ở bậc THPT được bảo lưu kết quả khi xét tuyển thẳng và xét tuyển vào bậc đại học tại ĐHQGHN.

         b) Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (không phải là 2 trường THPT chuyên của ĐHQGHN) được đăng ký xét tuyển thẳng và xét tuyển vào bậc đại học ở các đơn vị đào tạo của ĐHQGHN nếu đáp ứng các yêu cầu như đối với học sinh THPT chuyên thuộc ĐHQGHN được quy định tại Mục a và phải là học sinh trường THPT chuyên trong cả nước được Trường Đại học Giáo dục dành chỉ tiêu xét tuyển thẳng và xét tuyển.

         c) Học sinh hệ không chuyên của các trường THPT thuộc ĐHQGHN được ưu tiên xét tuyển và xét tuyển vào bậc đại học tại ĐHQGHN phải tốt nghiệp THPT và có hạnh kiểm 3 năm học THPT đạt loại Tốt và đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

                  i) Đạt giải chính thức trong các cuộc thi sáng tạo, triển lãm khoa học kỹ thuật khu vực và quốc tế;

                  ii) Đạt giải chính thức trong kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQG;

                  iii) Đạt giải chính thức trong kỳ thi Olympic chuyên Khoa học tự nhiên bậc THPT;

                  iv) Có điểm trung bình chung học tập từng kỳ trong 5 học kỳ (năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) đạt từ 8,0 trở lên và điểm trung bình chung học tập của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển từng kỳ trong 5 học kỳ (năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) đạt từ 8,5 trở lên;

         Các thí sinh diện ưu tiên xét tuyển phải có kết qua thi tốt nghiệp THPT đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của ngành/nhóm ngành/chương trình đào tạo trong năm tuyển sinh 2021.

         d) Học sinh các trường THPT trên toàn quốc được xét tuyển thẳng và xét tuyển vào bậc đại học tại ĐHQGHN phải tốt nghiệp THPT và có hạnh kiểm 3 năm học THPT đạt loại Tốt và đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

                  i) Là thành viên tham gia cuộc thi tháng của chương trình “Đường lên đỉnh Olympia” do Đài truyền hình Việt Nam tổ chức hàng năm và có điểm trung bình chung học tập 5 học kỳ (năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) đạt từ 8,0 trở lên;

                  ii) Đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương có môn đạt giải thuộc tổ hợp xét tuyển hoặc môn đạt giải phù hợp với ngành đào tạo và điểm trung bình chung học tập 5 học kỳ (năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) đạt từ 8,0 trở lên.

         Thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế nếu chưa tốt nghiệp THPT sẽ được bảo lưu kết quả đến hết năm tốt nghiệp THPT.

         Thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đoạt giải trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, nếu chưa tốt nghiệp THPT được bảo lưu đến hết năm tốt nghiệp THPT.

         Thí sinh thuộc đối tượng i), ii), iii), iv) phần a; i), ii) phần b; i), ii) phần c, ii) phần d mục 2.1 xem danh mục các nhóm ngành/ngành đúng hoặc nhóm ngành/ngành gần với môn thi /đề tài dự thi ở bảng sau:

STT

Môn thi/

Đề tài dự thi

Tên nhóm ngành đúng/nhóm ngành gần

nhóm ngành

1.

- Toán học

- Vật lý

- Hóa học

- Sinh học

- Đề tài dự thi KHKT phù hợp

Sư phạm Toán và

Khoa học tự nhiên

 

GD1

 

2.

- Ngữ văn

- Lịch sử

- Địa lý

- Đề tài dự thi KHKT phù hợp

Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Lịch sử và Địa lý

GD2

3.

Tất cả các môn thi, đề tài dự thi

Khoa học giáo dục và khác

GD3

4.

Giáo dục Tiểu học

GD4

5.

Giáo dục Mầm non

GD5

2.2. Đối tượng ưu tiên xét tuyển

          Thí sinh đủ điều kiện xét tuyển thẳng nhưng không dùng quyền xét tuyển thẳng theo Quy định của ĐHQGHN và có kết quả thi THPT đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT (đối với các ngành đào tạo sư phạm) và ĐHQGHN quy định được ưu tiên xét tuyển vào các trường. Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh và nguyện vọng của thí sinh, Hiệu trưởng nhà trường xem xét, quyết định cho vào học

2.3. Hồ sơ đăng ký xét tuyển

         - 02 phiếu đăng ký xét tuyển (phụ lục 3 đối với thí sinh xét tuyển thẳng; phụ lục 6 đối với thí sinh ưu tiên xét tuyển);

         - 01 bản sao công chứng minh chứng đối tượng ưu tiên tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển;

         - 01 bản sao công chứng học bạ 3 năm THPT (đối với thí sinh thuộc diện điểm v mục a; điểm iv mục b; điểm ii mục d  phần 2.1);

         - 02 phong bì dán tem và ghi sẵn địa chỉ liên lạc, số điện thoại người nhận;

         - 02 ảnh chân dung 4x6 chụp trong vòng 6 tháng gần nhất và ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh mặt sau mỗi ảnh.

3. Xét tuyển thí sinh có chứng chỉ quốc tế

3.1. Đối tượng xét tuyển thí sinh có chứng chỉ quốc tế

         a) Thí sinh có chứng chỉ quốc tế A-Level của Trung tâm Khảo thí Đại học Cambridge (Anh) theo điểm 3 môn thi trong đó bắt buộc có môn Toán hoặc Ngữ văn theo các tổ hợp quy định của ngành đào tạo tương ứng đảm bảo mức điểm mỗi môn thi đạt từ 60/100 điểm trở lên (tương ứng điểm C, PUM range ≥ 60);

         b) Thí sinh có kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT đạt điểm từ 1100/1600 (chứng chỉ còn hạn  sử dụng trong khoảng thời gian 02 năm kể từ ngày dự thi). Mã đăng ký của ĐHQGHN với tổ chức thi SAT (The College Board) là 7853-Vietnam National University-Hanoi (thí sinh phải khai báo mã đăng ký trên khi đăng ký thi SAT).

         d) Thí sinh có kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa ACT (American College Testing) đạt điểm từ 22/36.

         e) Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương (bảng quy đổi điểm trong Phụ lục 2) hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế khác (quy định tại Phụ lục 3), với điều kiện chứng chỉ còn hạn sử dụng trong khoảng thời gian 02 năm kể từ ngày dự thi) và có tổng điểm 2 môn còn lại trong tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 12 điểm (trong đó bắt buộc có môn Toán hoặc môn Văn).

         Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào ngành Giáo dục Mầm non sử dụng phương thức xét tuyển chứng chỉ quốc tế cần “Đạt” ở vòng đánh giá năng khiếu.

3.2. Hồ sơ đăng ký xét tuyển

         - 02 phiếu đăng ký xét tuyển: Thí sinh tải mẫu phiếu theo đúng đối tượng tương ứng trong các phụ lục kèm theo: Từ phụ lục 8 đến phụ lục 11;

         - 01 Bản sao hợp lệ minh chứng chứng chỉ quốc tế;

         - 01 bản sao hợp lệ học bạ THPT (tính đến thời điểm nộp hồ sơ);

         - 02 phong bì ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh;

         - 02 ảnh chân dung cỡ 4 x 6 chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ (ghi rõ họ tên, ngày sinh ở mặt sau ảnh).

4. Xét tuyển thí sinh sử dụng kết quả bài thi ĐGNL học sinh THPT năm 2021 do ĐHQGHN tổ chức

4.1. Đối tượng xét tuyển

         Phương thức xét tuyển này chỉ áp dụng cho các nhóm ngành GD3, GD4, GD5. Chỉ tiêu dành cho phương thức này không quá 10% chỉ của mỗi nhóm ngành tương ứng. Thí sinh có kết quả bài thi đạt tối thiểu 80 điểm (thang điểm 150) trở lên được nộp đơn đăng ký xét tuyển. Trường tổ chức xét tuyển theo kết quả bài thi từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu.

4.2. Hồ sơ đăng ký xét tuyển

         - 02 phiếu đăng ký xét tuyển: Thí sinh tải mẫu phiếu tại phụ lục 7.

         - 01 bản sao hợp lệ: Giấy chứng nhận kết quả thi ĐGNL học sinh THPT do ĐHQGHN tổ chức.

         - 01 bản sao hợp lệ học bạ THPT (tính đến thời điểm nộp hồ sơ);

         - 02 phong bì ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh;

         - 02 ảnh chân dung cỡ 4 x 6 chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ (ghi rõ họ tên, ngày sinh ở mặt sau ảnh).

5. Nguyên tắc xét tuyển

5.1. Thí sinh thuộc đối tượng xét tuyển thẳng, xét tuyển, ưu tiên xét tuyển

         Xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu phân bổ. Thứ tự ưu tiên xét theo cấp độ giải thưởng (quốc tế, khu vực, quốc gia, cấp ĐHQG, cấp tỉnh…), kết quả học tập bậc THPT và các điều kiện khác (nếu có).

5.2. Thí sinh xét tuyển theo các phương thức còn lại (thí sinh có chứng chỉ quốc tế; kết quả ĐGNL của ĐHQGHN)

         - Thí sinh được đăng ký xét tuyển tối đa 02 nguyện vọng vào trường và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất). Thí sinh chỉ trúng tuyển vào một nguyện vọng ưu tiên cao nhất trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký;

         - Xét tuyển theo nguyên tắc từ cao đến thấp đến hết chỉ tiêu phân bổ tương ứng của từng nguồn tuyển. Nếu có các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách thì xét trúng tuyển theo điều kiện phụ là điểm thi THPT theo tổ hợp xét tuyển trong đề án tuyển sinh hoặc thí sinh có nguyện vọng ưu tiên cao hơn.

         - Thí sinh trùng tuyển phải xác nhận nhập học trực tuyến trong thời gian quy định. Quá thời gian quy định, thí sinh không xác nhận nhập học được xem như từ chối nhập học và HĐTS sẽ loại tên thí sinh ra khỏi danh sách trúng tuyển.

         - Bảng quy đổi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế sang thang điểm 10 (Phụ lục 2).

         - Các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế sử dụng trong tuyển sinh đại hoc (Phụ lục 3).

5.3. Tiếp nhận học sinh dự bị đại học

         Trường ĐHGD tiếp nhận học sinh dự bị đại học thuộc các Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương, Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn.

6. Thời hạn đăng ký xét tuyển

6.1. Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT

         - Trước ngày 30/05/2021: Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

         - Trước 17h00, ngày 10/06/2021 (tính theo dấu bưu điện): Sở Giáo dục và Đào tạo gửi hồ sơ xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển về Trường Đại học Giáo dục (địa chỉ: phòng Đào tạo, Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN, phòng 103, nhà G7, số 144, Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội).

         - Trước 17h00, ngày 28/07/2021: Công bố kết quả xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và danh sách trúng tuyển trên trang thông tin điện tử của Trường.

          - Trước 17h00 ngày 10/08/2021: Thí sinh gửi hồ sơ xác nhận nhập học trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh theo đường bưu điện (thời gian tính theo dấu bưu điện) về Trường Đại học Giáo dục (Phòng Đào tạo, Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN, phòng 103, nhà G7, số 144, Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội). Hồ sơ xác nhận nhập học sẽ được thông báo qua email cho thí sinh sau khi có kết quả xét tuyển.

6.2. Đối với thí sinh đăng ký xét  tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQGHN; xét tuyển theo phương thức sử dụng chứng chỉ quốc tế

         - Trước 17h00, ngày 10/06/2021: Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển trực tiếp (hoặc chuyển phát nhanh theo đường bưu điện, thời gian tính theo dấu bưu điện) tại Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN (phòng Đào tạo, Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN, phòng 103, nhà G7, số 144, Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội).

         - Trước 17h00, ngày 28/07/2021: Công bố kết quả xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và danh sách trúng tuyển trên trang thông tin điện tử của Trường.

         - Trước 17h00 ngày 10/08/2021: Thí sinh gửi hồ sơ xác nhận nhập học trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh theo đường bưu điện (thời gian tính theo dấu bưu điện) về Trường Đại học Giáo dục (phòng Đào tạo, Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN, phòng 103, nhà G7, số 144, Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội). Hồ sơ xác nhận nhập học sẽ được thông báo qua email cho thí sinh sau khi có kết quả xét tuyển.

6.2. Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển theo kết quả thi ĐGNL của ĐHQGHN

         Thời gian tiếp nhận đơn đăng ký xét tuyển: Từ ngày 10/07/2021 đến 17h00, ngày 28/07/2021.

7. Công bố kết quả xét tuyển

         - Trước 17h00, ngày 28/07/2021: Công bố kết quả xét tuyển và danh sách trúng tuyển trên trang thông tin điện tử của Trường.

         - Trước 17h00, ngày 10/08/2021: Thí sinh xác nhận nhập học tại Trường Đại học Giáo dục (phòng 103, nhà G7, Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN, số 144, Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội). Hồ sơ xác nhận nhập học sẽ được gửi qua email của thí sinh khi có kết quả xét tuyển. Quá thời hạn quy định, thí sinh không xác nhận nhập học được xem như từ chối nhập học và Trường Đại học Giáo dục được xét tuyển thí sinh các trong đợt xét tuyển bổ sung (nếu có).

8. Lệ phí đăng ký xét tuyển

          Theo quy định của Bộ GD&ĐT và ĐHQGHN, 30.000đ/1 hồ sơ, gửi kèm hồ sơ đăng ký xét tuyển.

9. Thông tin liên hệ và hỗ trợ

          - Website: https://education.vnu.edu.vn/.

          - Hotline: 0865964905; (024)73017123 (máy lẻ: 1103).

          - Email: education@vnu.edu.vn (hoặc phongdaotaodhgd@vnu.edu.vn).

          - Fanpage:    https://www.facebook.com/education.vnu.edu.vn/.

                             https://www.facebook.com/tvts.ued.vnu/ ./.

          Trân trọng thông báo./.

TOÀN VĂN ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021, THÍ SINH XEM TẠI ĐÂY

- - -

Các Biểu mẫu tuyển sinh ĐHCQ 2021

I. ĐỐI TƯỢNG XÉT TUYỂN THẲNG; ƯU TIÊN XÉT TUYỂN; XÉT TUYỂN DIỆN 30a/2008/NĐ-CP

1. PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG VÀO ĐẠI HỌC THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ GD&ĐT: Thí sinh tải phiếu  TẠI ĐÂY (mẫu 3).

2. PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN DIỆN 30a/2008/NĐ-CP THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ GD&ĐT: Thí sinh tải phiếu  TẠI ĐÂY (mẫu 4).

3. PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG VÀO ĐẠI HỌC THEO QUY ĐỊNH CỦA ĐHQGHN: Thí sinh tải phiếu  TẠI ĐÂY (mẫu 5).

4. PHIẾU ĐĂNG KÝ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ GD&ĐT (hoặc CỦA ĐHQGHN): Thí sinh tải phiếu  TẠI ĐÂY (mẫu 6).

II. ĐỐI TƯỢNG: XÉT TUYỂN THÍ SINH CÓ CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ

5. PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC THÍ SINH CÓ CHỨNG CHỈ A-LEVEL: Thí sinh tải phiếu TẠI ĐÂY (mẫu 8).

6. PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC THÍ SINH CÓ CHỨNG CHỈ ACT: Thí sinh tải phiếu TẠI ĐÂY (mẫu 9).

7. PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC THÍ SINH CÓ CHỨNG CHỈ IELTS: Thí sinh tải phiếu TẠI ĐÂY (mẫu 10).

- BẢNG QUY ĐỔI ĐIỂM CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH QUỐC TẾ: Thí sinh xem TẠI ĐÂY.

- DANH MỤC CÁC CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ SỬ DỤNG CHO TUYỂN SINH ĐHCQ NĂM 2021: Thí sinh xem TẠI ĐÂY.

8. PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC THÍ SINH CÓ CHỨNG CHỈ SAT: Thí sinh tải phiếu TẠI ĐÂY (mẫu 11).

III. ĐỐI TƯỢNG XÉT TUYỂN THEO KẾT QUẢ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NĂM 2021 DO ĐHQGHN TỔ CHỨC (Chỉ áp dụng đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào các nhóm ngành: GD3; GD4; GD5).

9. PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN  THEO KẾT QUẢ THI ĐGNL NĂM 2021: Thí sinh tải phiếu TẠI ĐÂY (mẫu 7).

09:04 21/04/2021

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ