Thông báo bảo vệ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Đức Thạch

Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức buổi bảo vệ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Đức Thạch với đề tài:

“Quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên các

Trường cao đẳng Công an Nhân dân”

Chuyên ngành: Quản lí giáo dục

Mã số: 9310401.01

Thời gian: 8 giờ 30,  ngày 13 tháng 07 năm 2021

Địa điểm họp trực tiếp: Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội

                                       Nhà G7, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Kính mời các đồng chí quan tâm tới dự.

09:07 05/07/2021

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ