Thông báo chương trình học bổng Mitsubishi, Nhật Bản năm học 2021-2022

Thực hiện Công văn số 2856/ĐHQGHN-CT&CTHSSV, ngày 27/09/2021 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc thông báo Chương trình học bổng của Quỹ Ngân hàng Tokyo Mitsubishi UFJ (gọi là học bổng Mitsubishi, Nhật Bản) năm học 2021-2022, Trường Đại học Giáo dục thông báo như sau

1. Chỉ tiêu học bổng: 02 sinh viên

2. Giá trị học bổng: 340 USD/ sinh viên/ năm học (tương đương khoảng 7.694.000 VNĐ tính theo thời giá hiện hành) .

3. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn:

- Sinh viên có kết quả học tập đạt loại giỏi trở lên, kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên trong năm học 2020-2021;

- Ưu tiên sinh viên là cán bộ lớp, Đoàn-Hội, có chứng chỉ ngoại ngữ, tham gia nghiên cứu khoa học, hoạt động hỗ trợ cộng đồng, có hoàn cảnh khó khăn. 

4. Kế hoạch triển khai:

- CVHT thông báo thông tin về học bổng Mitsubishi, Nhật Bản năm học 2021 - 2022 cho sinh viên;

- Sinh viên đăng ký và nộp hồ sơ học bổng trực tuyến tại địa chỉ: https://forms.gle/Ugp9LBuVRTsYZ15K8 trước 15 giờ, ngày 08/10/2021

- Phòng CTHSSV thông báo kết quả sinh viên đạt vòng sơ duyệt: Trước 11 giờ ngày 12/10/2021;

5. Hồ sơ đăng ký: Sinh viên nộp bản scan các Giấy tờ sau:

- Danh sách sinh viên được xét chọn Học bổng (có chữ ký của CVHT và BCN Khoa);

- Bản tự khai, viết bằng tiếng Anh, có dán ảnh (bản Data sheet - theo mẫu);

- Bảng điểm năm học 2020-2021, bằng tiếng Anh, có xác nhận của đơn vị đào tạo;

- Các chứng nhận: Thành tích học tập, nghiên cứu khoa học, chứng chỉ ngoại ngữ, hoạt động Đoàn - Hội, hoàn cảnh khó khăn, hoạt động hỗ trợ cộng đồng…(nếu có);

- Thẻ sinh viên

6. Thời gian nhận hồ sơ: trước 15 giờ thứ Sáu, ngày 08/10/2021

7. Thông tin liên hệ:

Phòng Công tác Học sinh & Sinh viên, Phòng 102, nhà G7, Số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội (Mọi thắc mắc xin liên hệ ThS. Hà Thị Thanh Thủy, ĐT:02473017123 số lẻ 1102; email: thuyhtt@vnu.edu.vn ).

Kính đề nghị các Phòng chức năng, các Khoa, cố vấn học tập, sinh viên, khối ngành triển khai thực hiện thông báo này.

Trân trọng ./.

09:10 05/10/2021

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ