Thông báo Kết quả Kỳ thi Sau đại học đợt 2 năm 2017

Trường Đại học Giáo dục thông báo kết quả và nhận đơn phúc khảo kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2017 như sau:

     - Thí sinh xem kết quả thi tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ  tại đây

     - Thí sinh xem kết quả đánh giá hồ sơ chuyên môn thí sinh dự tuyển NCS tại đây

12:10 03/10/2017

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ