Thông báo Mức thu học phí chương trình đào tạo sau đại học năm học 2018 - 2019

Trường Đại học Giáo dục- ĐHQGHN thông báo kế hoạch thu nộp học phí chương trình đào tạo sau đại học như sau:

>>> Thông báo số 773/TB-ĐHGD ngày 01 tháng 06 năm 2018

1. Học phí trong thời gian đào tạo chuẩn (năm học 10 tháng):

1.1 Chương trình đào tạo thạc sĩ: Khóa học 2017-2019 (thu năm thứ 2, tuyển sinh đợt 1/2017; Khóa 2018-2020 (thu năm thứ 1, tuyển sinh đợt 1/2018).

  • Nhóm ngành khối Khoa học xã hội: gồm LL&PPDH Ngữ văn; Lịch sử; Tâm lý học lâm sàng TE&VTN; Tham vấn học đường; Quản lý giáo dục, Quản trị trường học: 1.215.000đ/tháng/Học viên (10 tháng: 12.150.000đ/học viên)
  • Nhóm ngành khối Khoa học tự nhiên: gồm LL&PPDH Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học; Đo lường đánh giá trong giáo dục: 1.440.000đ/tháng/Học viên (10 tháng: 14.400.000đ/học viên)

1.2 Chương trình đào tạo tiến sĩ: Khóa học 2016-2019 (thu năm thứ 3); Khóa học 2017-2020 (thu năm thứ 2); Khóa học 2018-2021(thu năm thứ 1, tuyển sinh đợt 1/2018)

  • Nhóm ngành khối ngành Khoa học xã hội: gồm Quản lý giáo dục, Tâm lý học lâm sàng TE&VTN: 2.025.000đ/tháng/học viên (10 tháng : 20.250.000đ/học viên)
  • Nhóm ngành khối Khoa học tự nhiên gồm Đo lường đánh giá trong giáo dục: 2.400.000đ/tháng/học viên (10 tháng: 24.000.000đ/học viên).

2. Thời gian thu:

- Khóa tuyển sinh đợt 1/2018: Từ ngày 04/06/2018 đến ngày 15/06/2018.

- Khóa tuyển sinh trước năm 2018: Từ ngày 04/06/2018 đến ngày 31/07/2018.

3. Hình thức và địa điểm thu:

            + Thu nộp bằng tiền mặt:

            Phòng Kế hoạch - Tài Chính, Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN

            (Tầng 3, phòng 301, 302 nhà G7, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội).

            + Qua tài khoản ngân hàng:

            Đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Giáo dục

Số tài khoản: 2151.0000.215650; Tại ngân hàng: Đầu tư và phát triển Cầu Giấy

+ Qua tài khoản kho bạc:

Đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Giáo dục

Số tài khoản: 3714.1.1059416; Tại Kho bạc Nhà nước Cầu Giấy, Hà Nội

            (Khi chuyển tiền đề nghị Anh/Chị ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, tên lớp, khóa học và nội dung chuyển tiền: Nộp tiền học phí năm thứ …..)

            Học viên khóa tuyển sinh đợt 1/2018 nếu nộp qua chuyển khoản thì xuất trình giấy nộp tiền tại thời điểm nhập học.

Sau thời gian trên học viên Cao học/Nghiên cứu sinh không hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí phải hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định của Nhà trường.

            Đề nghị Khoa Quản lý giáo dục, Khoa Sư phạm, Khoa Các KHGD, Khoa Quản trị chất lượng thông báo đến học viên cao học, nghiên cứu sinh các lớp để thực hiện

05:06 01/06/2018

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ