Mời tham dự chương trình tập huấn về triển khai thực hiện tiểu đề tài trợ chuyên gia giỏi nước ngoài của Dự án FIRST

Nhằm nâng cao năng lực quản lý và triển khai các hoạt động theo Thỏa thuận tài trợ đã ký, Ban Quản lý Dự án FIRST tổ chức Chương trình tập huấn về triển khai thực hiện tiểu dự án Tài trợ chuyên gia giỏi nước ngoài của Dự án FIRST đợt 2 vòng 1. Thông tin chi tiết như sau:

Thời gian: 08h30 – 17h00 Thứ Sáu, ngày 04/05/2018

Địa điểm: Trụ sở Ban Quản lý Dự án FIRST, tầng 15 phòng 1501, Tòa nhà Thăng Long, 98A Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội.

Nội dung tập huấn: Xem chương trình chi tiết được gửi kèm;

Thành phần tham dự: Chủ nhiệm tiểu dự án, đại diện bộ phận quản lý tài chính của đơn vị thụ hưởng, các cá nhân liên quan trực tiếp đến nội dung tập huấn.

Để  chương trình tập huấn đạt kết quả như kỳ vọng, Ban quản lý Dự án FIRST kính  mời Quý đơn vị tham gia đầy đủ với thành phần nêu trên. Thông tin đăng ký tham dự (thành phần, số lượng đại biểu) xin gửi về Ban Quản lý Dự án FIRST trước ngày 27/04/2018.

Thông tin chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ: Nguyễn Thị Sung – Trợ lý tiểu hợp phần 1a, cán bộ BQLDA FIRST Email: sungnt@first-most.vn. Điện thoại: 02462464968 máy lẻ 25/ Mobi 0968544069.

Trân trọng thông báo./.

>>> 62/CV-FIRST Mời tham dự chương trình tập huấn về triển khai thực hiện tiểu đề tài trợ chuyên gia giỏi nước ngoài của Dự án FIRST

03:04 24/04/2018

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ