Thông báo Kế hoạch hoạt động và ngân sách năm 2018 cho Ban Quản lý tiểu dự án và các đơn vị thụ hưởng được tài trợ bởi Ban Quản lý dự án “Đẩy mạnh đổi mới sang tạo thông qua nghiên cứu, khoa học và công nghệ”, từ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Thế giớ

03:05 07/05/2018

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ