Thông báo tuyển sinh Đại học chính quy năm 2019 của Trường Đại học Giáo dục

Trường Đại học Giáo dục (ĐHGD) - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2019.

1. Đối tượng tuyển sinh

- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp; người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định.

- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành.

2. Phạm vi tuyển sinh: Trong cả nước.

3. Phương thức tuyển sinh

Trường ĐHGD tuyển sinh theo 3 nhóm ngành:

GD1: Sư phạm Toán và Khoa học tự nhiên, gồm các ngành: Sư phạm Toán học; Sư phạm Vật lý; Sư phạm Hóa học; Sư phạm Sinh học; Sư phạm Khoa học tự nhiên.

GD2: Sư phạm Ngữ văn và Lịch sử, gồm các ngành: Sư phạm Ngữ văn; Sư phạm Lịch sử.

GD3: Khoa học giáo dục, gồm các ngành: Quản trị trường học; Quản trị chất lượng giáo dục; Khoa học giáo dục; Quản trị công nghệ giáo dục; Tham vấn học đường.

Trường ĐHGD tuyển sinh theo nhiều đợt, đó là: đợt 1 và đợt bổ sung (đợt bổ sung có thể được thực hiện một lần hay nhiều lần).

Đợt 1, Trường ĐHGD tuyển sinh theo các phương thức sau:      

a) Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT và của ĐHQGHN;

b) Phương thức xét tuyển theo kết quả tổ hợp các môn thi/bài thi THPT Quốc gia;

c) Phương thức xét tuyển theo chứng chỉ quốc tế A-level của Trung tâm Khảo thí Đại học Cambridge, Anh.

Đợt bổ sung, Trường ĐHGD sử dụng phương thức xét tuyển theo kết quả tổ hợp các môn thi/bài thi THPT Quốc gia.

4. Chỉ tiêu tuyển sinh

Chỉ tiêu theo nhóm ngành/ngành, theo từng phương thức tuyển sinh cụ thể như sau:

STT

Nhóm ngành/Ngành học

Chỉ

tiêu

Thi THPTQG

Phương thức khác

Ghi chú

- Nhóm ngành: Sư phạm Toán và Khoa học tự nhiên,

- Mã nhóm ngành: GD1

200

187

13

Chỉ tiêu theo phương thức tuyển sinh:

- Xét tuyển dựa trên kết quả tổ hợp các môn thi THPT Quốc gia không ít hơn 93% tổng chỉ tiêu.

- Xét tuyển dựa trên chứng chỉ quốc tế A-level của Trung tâm Khảo thí Đại học Cambridge, Anh không quá 1% tổng chỉ tiêu.

- Chỉ tiêu xét tuyển thẳng không quá 5% tổng chỉ tiêu.

1

Sư phạm Toán

90

 

 

2

Sư phạm Vật lý

10

 

 

3

Sư phạm Hóa học

10

 

 

4

Sư phạm Sinh học

10

 

 

5

Sư phạm Khoa học Tự nhiên

80

 

 

- Nhóm ngành: Sư phạm Ngữ văn và Lịch sử,

- Mã nhóm ngành: GD2

100

94

6

1

Sư phạm Ngữ Văn

90

 

 

2

Sư phạm Lịch sử

10

 

 

- Nhóm ngành; Khoa học giáo dục,

- Mã nhóm ngành: GD3

275

260

15

Chỉ tiêu theo phương thức tuyển sinh:

- Xét tuyển dựa trên kết quả tổ hợp các môn thi THPT Quốc gia không ít hơn 93% tổng chỉ tiêu.

- Xét tuyển dựa trên chứng chỉ quốc tế A-level của Trung tâm Khảo thí Đại học Cambridge, Anh không quá 1% tổng chỉ tiêu.

- Chỉ tiêu xét tuyển thẳng không quá 5% tổng chỉ tiêu.

1. 

Quản trị trường học

55

 

 

2. 

Quản trị Công nghệ giáo dục

55

 

 

3. 

Quản trị chất lượng giáo dục

55

 

 

4. 

Tham vấn học đường

55

 

 

5. 

Khoa học giáo dục

55

 

 

Tổng cộng

575

541

34

 

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT

Hội đồng tuyển sinh (HĐTS) quyết định điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT cho từng phương thức xét tuyển cụ thể như sau:

5.1. Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT và của ĐHQGHN

- Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế.

- Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia; trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia.

- Thí sinh thuộc các huyện nghèo (theo quy định tại Nghị định 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008, Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05/02/2013) và thí sinh là người dân tộc rất ít người theo quy định hiện hành.

- Xét tuyển thẳng và xét tuyển học sinh THPT chuyên thuộc ĐHQGHN và học sinh một số trường THPT chuyên ngoài ĐHQGHN.

5.2. Xét tuyển theo kết quả tổ hợp các môn thi/bài thi THPT Quốc gia

Căn cứ trên điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ GD&ĐT và của ĐHQGHN.

5.3.  Phương thức xét tuyển theo chứng chỉ quốc tế A-level của Trung tâm Khảo thí Đại học Cambridge, Anh

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với thí sinh sử dụng chứng chỉ A-Level là điểm mỗi môn thi trong tổ hợp kết quả 3 môn thi theo các khối thi quy định của ngành đào tạo tương ứng đạt từ 60/100 điểm (tương ứng điểm C, PUM range ≥ 60) trở lên (chứng chỉ còn hạn sử dụng trong khoảng thời hạn 02 năm kể từ ngày dự thi mới đủ điều kiện đăng ký để xét tuyển).

6. Tổ hợp xét tuyển và các quy định trong xét tuyển

Trường tuyển sinh đầu vào theo các nhóm ngành:

1) Sư phạm Toán và Khoa học tự nhiên, mã nhóm ngành: GD1;

2) Sư phạm Ngữ văn và Lịch sử, mã nhóm ngành GD2;

3) Khoa học giáo dục, mã nhóm ngành GD3,

Với các tổ hợp xét tuyển tương ứng, cụ thể trong bảng sau:

TT

Mã trường

Ngành học

Nhóm

ngành

nhóm

ngành

Tổ hợp môn thi/bài thi

THPT Quốc gia

1

QHS

Sư phạm Toán

Sư phạm Toán và Khoa học tự nhiên

GD1

- A00: Toán, Vật lý, Hóa học;

- A16: Toán, KHTN, Ngữ văn;

- B00: Toán, Hóa học, Sinh học;

- D90: Toán, KHTN, Tiếng Anh.

2

Sư phạm Vật lý

3

Sư phạm Hóa học

4

Sư phạm Sinh học

5

Sư phạm KHTN

6

Sư phạm Ngữ Văn

Sư phạm Ngữ văn và Lịch sử

GD2

- C00:  Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý;

- D01:  Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;

- D78:  Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh;

- C15:  Toán, Ngữ văn, KHXH.

7

Sư phạm Lịch sử

8

Quản trị trường học

Khoa học giáo dục

GD3

-A00:  Toán, Vật lý, Hóa học;

- A16:  Toán, Ngữ văn, KHTN;

- C15:  Toán, Ngữ văn, KHXH;

- D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

9

Quản trị công nghệ giáo dục

10

Quản trị chất lượng giáo dục

11

Tham vấn học đường

12

Khoa học giáo dục

Sau khi sinh viên hoàn thành các học phần chung bắt buộc trong năm thứ nhất, Trường sẽ xét phân ngành cho sinh viên dựa trên các căn cứ:

Với các nhóm ngành GD1, GD2:

- Thứ tự ưu tiên nguyện vọng của sinh viên;

- Kết quả thi THPTQG theo tổ hợp xét tuyển thí sinh đã đăng ký qui về điểm 10 (50%);

- Điểm trung bình chung năm thứ nhất. Trong đó môn chuyên môn sẽ nhân hệ số 2, qui về điểm 10 (50%);

- Lấy từ trên xuống cho đến hết chỉ tiêu của ngành đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

Với nhóm ngành GD3:

- Thứ tự ưu tiên nguyện vọng của sinh viên;

- Kết quả thi THPTQG theo tổ hợp xét tuyển thí sinh đã đăng ký qui về điểm 10 (50%);

- Điểm trung bình chung năm thứ nhất, qui về điểm 10 (50%);

- Lấy từ trên xuống cho đến hết chỉ tiêu của ngành đã được Đại học Quốc gia Hà Nội phê duyệt.

Các sinh viên trúng tuyển theo diện tuyển thẳng, xét tuyển thẳng được ưu tiên xét phân ngành.

7. Tổ chức xét tuyển

7.1. Xét tuyển đợt 1

7.1.1. Thời gian xét tuyển: Từ 06/8/2019 đến 17 giờ 00 ngày 08/8/2019.

7.1.2. Kế hoạch và yêu cầu cụ thể của từng phương thức xét tuyển

  1. Phương thức xét tuyển theo kết quả tổ hợp các môn thi/bài thi THPT Quốc gia

i) Thí sinh nộp phiếu ĐKXT, hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia, lệ phí ĐKXT theo quy định của Sở GDĐT/Bộ GDĐT. Thí sinh được ĐKXT không giới hạn số nguyện vọng và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất). Thí sinh chỉ trúng tuyển vào một nguyện vọng ưu tiên cao nhất trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký.

ii) Sau khi có kết quả thi THPT quốc gia, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT một lần trong thời hạn quy định bằng phương thức trực tuyến trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT hoặc bằng phiếu ĐKXT.

iii) HĐTS căn cứ vào kết quả thi để xét tuyển bình đẳng tất cả các nguyện vọng của thí sinh đăng ký. Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển (tính đến 2 chữ số thập phân sau dấu phẩy không làm tròn số); cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo Điều 7 của Quy chế tuyển sinh. Trường hợp các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách thì ưu tiên thí sinh có nguyện vọng ưu tiên cao hơn.

iv) HĐTS công bố kết quả trúng tuyển tại địa chỉ tuyensinh.vnu.edu.vn hoặc education.vnu.edu.vn dự kiến trước 17h00 ngày 09/8/2019.

v) Thí sinh xác nhận nhập học vào Trường ĐHGD bằng hình thức trực tuyến tại địa chỉ: tuyensinh.vnu.edu.vn  hoặc education.vnu.edu.vn trong khoảng thời gian từ ngày 09/8/2019 đến trước 17h00 ngày 15/8/2019; đồng thời gửi chuyển phát nhanh Giấy chứng nhận kết quả thi (bản chính) về Trường ĐHGD (tòa nhà G7, Số 144, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội) trước 17 giờ 00 ngày 15/8/2019 tính theo dấu bưu điện.

Một số vấn đề lưu ý về việc xác nhận nhập học và cách thức xác nhận nhập học trực tuyến cụ thể như sau:

- Đăng nhập vào địa chỉ http://tuyensinh.vnu.edu.vn/index.php/Nhaphoc/ vào mục “Xác nhận nhập học” hoặc đường dẫn education.vnu.edu.vn.

- Nhập MÃ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN (ghi trên Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2019) để XÁC NHẬN nhập học vào Trường ĐHGD. Mã đăng ký xét tuyển chỉ được sử dụng duy nhất 01 lần. Thí sinh đã sử dụng mã ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN vào Trường ĐHGD sẽ không được phép rút/hủy hồ sơ hay xác nhận vào bất kỳ trường đại học/cơ sở giáo dục nào khác trên cả nước trong các đợt xét tuyển năm 2019.

- Thí sinh hoàn thiện các thông tin cá nhân: Số chứng minh nhân dân/căn cước công dân, điện thoại, địa chỉ liên hệ trên tài khoản xác nhận trực tuyến và làm theo các hướng dẫn khác.

- Thí sinh gửi bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi đến HĐTS Trường ĐHGD (tòa nhà G7, Số 144, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội) bằng thư chuyển phát nhanh sau khi hoàn thiện xác nhận nhập học trực tuyến hoặc nộp trực tiếp khi nhập học.

- Thí sinh đăng nhập tài khoản sau khi hoàn thành xác nhận trực tuyến tại địa chỉ: tuyensinh.vnu.edu.vn, mục "Kết quả xét tuyển và Nhập học” để kiểm tra thông tin.

x) Thí sinh chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin cá nhân, kết quả thi, nguyện vọng ĐKXT và xác nhập nhập học. HĐTS Trường ĐHGD có quyền từ chối tiếp nhận hoặc buộc thôi học nếu thí sinh không đảm bảo các điều kiện trúng tuyển khi đối chiếu thông tin ĐKXT và dữ liệu đăng ký dự thi với hồ sơ gốc.

y) Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trực tuyến trong thời hạn quy định. Quá thời hạn quy định, thí sinh không xác nhận nhập học được xem như từ chối nhập học và HĐTS được xét tuyển thí sinh khác trong đợt xét tuyển bổ sung.

b) Phương thức xét tuyển theo chứng chỉ quốc tế A-level của Trung tâm Khảo thí Đại học Cambridge, Anh

i) Thí sinh sử dụng kết quả thi A-Level, tải phiếu ĐKXT theo mẫu tại cổng thông tin tuyensinh.vnu.edu.vn hoặc education.vnu.edu.vn.

ii) Thí sinh hoàn thiện phiếu ĐKXT và gửi trực tiếp hoặc thư chuyển phát nhanh tới HĐTS từ ngày 10/7/2019 đến trước ngày 24/8/2019. Thí sinh được ĐKXT tối đa 02 nguyện vọng và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất). Thí sinh chỉ trúng tuyển vào một nguyện vọng ưu tiên cao nhất trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký.

iii) HĐTS xét tuyển theo nguyên tắc từ cao đến thấp đến hết chỉ tiêu phân bổ tương ứng của từng nguồn tuyển. Nếu có các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách thì xét trúng tuyển thí sinh ĐKXT có nguyện vọng ưu tiên cao hơn.

iv) HĐTS công bố kết quả xét tuyển và danh sách trúng tuyển trên website của đơn vị trước ngày 30/8/2019;            

v) Thí sinh kiểm tra danh sách trúng tuyển tại tuyensinh.vnu.edu.vn hoặc education.vnu.edu.vn và gửi Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia đến HĐTS Trường ĐHGD trước 17 giờ 00, ngày 31/8/2019 bằng thư chuyển phát nhanh (tính theo dấu bưu điện) hoặc nộp trực tiếp tại Trường ĐHGD để xác nhận nhập học.

vi) HĐTS gửi Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển vào Trường cho thí sinh trước ngày 31/8/2019.

7.1.3. Thời gian nhập học đợt 1: Từ ngày 16/8/2019 đến ngày 25/8/2019;

7.2. Xét tuyển bổ sung:

7.2.1. Thời gian xét tuyển bổ sung: Từ ngày 16/8/2019 đến trước ngày 05/9/2019.

7.2.2. Kế hoạch và yêu cầu cụ thể của từng đợt xét tuyển bổ sung

- Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh của trường và số thí sinh trúng tuyển đã xác nhận nhập học tại trường sau xét tuyển đợt 1, HĐTS xem xét, quyết định các nội dung xét tuyển bổ sung (nếu còn chỉ tiêu) trước ngày 17/8/2018.

- Thí sinh chưa trúng tuyển hay đã trúng tuyển nhưng chưa xác nhận nhập học vào bất cứ trường đại học nào có thể thực hiện ĐKXT bổ sung trực tuyến hoặc theo phương thức khác do HĐTS quy định;

- Trong các đợt xét tuyển bổ sung, thí sinh thực hiện ĐKXT và nộp lệ phí theo quy định tại HĐTS.

- Kết thúc mỗi đợt xét tuyển, HĐTS công bố trên trang thông tin điện tử của Trường ĐHGD và trên phương tiện thông tin đại chúng về điểm trúng tuyển, danh sách thí sinh trúng tuyển và gửi Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển vào Trường cho thí sinh;

- HĐTS cập nhật danh sách thí sinh xác nhận nhập học lên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, phần mềm của ĐHQGHN sau khi kết thúc mỗi đợt xét tuyển.

7.2.3. Thời gian nhập học đợt bổ sung: 26/8/2019 đến ngày 10/9/2019.

8. Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển

Trường ĐHGD nhận hồ sơ thí sinh xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển từ các Sở GDĐT trước ngày 01/6/2019 và thông báo kết quả tới các Sở GDĐT, thí sinh trước ngày 18/7/2019.

8.1. Xét tuyển thẳng

8.1.1. Đối tượng:

Xét tuyển thẳng đối với thí sinh thuộc một trong hai đối tượng sau:

+ Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kĩ thuật quốc tế đã tốt nghiệp THPT được xét tuyển thẳng vào ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi của thí sinh.

+ Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, đã tốt nghiệp THPT, được xét tuyển thẳng vào ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi.

8.1.2. Danh mục các nhóm ngành/ngành đào tạo đại học thí sinh đăng ký học theo môn đạt giải học sinh giỏi:

TT

Tên môn thi

học sinh giỏi

Tên nhóm ngành

nhóm ngành

1

- Toán học

- Vật lý

- Hóa học

- Sinh học

- Tiếng Anh

Sư phạm Toán và Khoa học tự nhiên

GD1

2

3

4

5

6

- Ngữ văn

- Lịch sử

- Tiếng Anh

Sư phạm Ngữ văn và Lịch sử

GD2

7

8

- Toán học

- Vật lý

- Hóa học

- Sinh học

- Ngữ văn

- Lịch sử

- Tiếng Anh

Khoa học giáo dục

GD3

Đối với thí sinh đạt giải cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế; cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc gia: Căn cứ vào kết quả dự án, đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật của thí sinh đoạt giải, HĐTS xem xét tuyển thẳng vào ngành phù hợp với kết quả dự án hoặc đề tài mà thí sinh đạt giải.

8.2. Ưu tiên xét tuyển

Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT; Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba cấp học sinh giỏi THPT cấp Đại học Quốc gia; Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kĩ thuật cấp quốc gia; và tốt nghiệp THPT, không dùng quyền xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và có kết quả thi THPT Quốc gia đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT (đối với các ngành đào tạo sư phạm) và ĐHQGHN quy định.

8.3. Xét tuyển thẳng đối với học sinh THPT chuyên

-  Học sinh trường THPT chuyên thuộc ĐHQGHN và trường THPT chuyên của các tỉnh/thành phố được xét tuyển thẳng vào các ngành đào tạo của Trường ĐHGD phải tốt nghiệp THPT, có hạnh kiểm 3 năm học THPT đạt loại Tốt và đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

+ Là thành viên chính thức đội tuyển dự kỳ thi Olympic hoặc các cuộc thi sáng tạo, triển lãm khoa học kỹ thuật khu vực, quốc tế;

+ Đạt giải chính thức trong kỳ thi Olympic chuyên Khoa học tự nhiên bậc THPT được tổ chức hàng năm;

+ Đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp tỉnh;

+ Là thành viên chính thức của đội tuyển tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc gia;

+ Đạt danh hiệu học sinh giỏi từng năm học trong cả 3 năm THPT chuyên có kết quả thi THPT Quốc gia đạt 28 điểm trở lên.

Danh mục các nhóm ngành/ ngành đào tạo đại học thí sinh đăng ký theo môn chuyên:

TT

Tên môn thi

học sinh giỏi

Tên nhóm ngành

nhóm ngành

1

- Toán học

- Vật lý

- Hóa học

- Sinh học

- Tiếng Anh

Sư phạm Toán và Khoa học tự nhiên

GD1

2

3

4

5

6

- Ngữ văn

- Lịch sử

- Tiếng Anh

Sư phạm Ngữ văn và Lịch sử

GD2

7

8

- Toán học

  • Vật lý
  • Hóa học
  • Sinh học
  • Ngữ văn
  • Lịch sử
  • Tiếng Anh

Khoa học giáo dục

GD3

8.4. Xét tuyển thẳng đối với thí sinh thuộc diện theo quy định tại Nghị định số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ

- Nguyên tắc xét tuyển: Trường hợp thí sinh đăng ký nhiều hơn chỉ tiêu, Trường sẽ xét theo điểm trung bình chung các môn học năm lớp 12 và lấy từ điểm cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu.

- Sau khi trúng tuyển nhập học, thí sinh phải học bổ sung kiến thức 1 năm và đạt các yêu cầu của Trường ĐHGD mới được vào học chính thức.

8.5. Tiếp nhận học sinh dự bị đại học

Trường ĐHGD tiếp nhận học sinh dự bị đại học thuộc các Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương, Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn.

9. Thông tin liên hệ của HĐTS:

Địa chỉ: Phòng 103, Nhà G7, Trường Đại học Giáo dục, số 144, Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội; Điện thoại : (+84) 0247 3017 123 (Máy lẻ 1103).

Website: http://www.education.vnu.edu.vn

Email: education@vnu.edu.vn

Hotline: 0865964905; (024)73017123 (máy lẻ: 1102 hoặc 1103).

Thông tin trực hỗ trợ để giải đáp thắc mắc trong quá trình đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2019

Họ và tên

Chức danh/chức vụ

Số điện thoại

Email

Nguyễn Đức Huy

Phó Hiệu trưởng

(+84) 916327666

huynd@vnu.edu.vn

Nguyễn Trung Kiên

Trưởng phòng

(+84) 903410412

kiennt@vnu.edu.vn

Nguyễn Bá Ngọc

Trưởng phòng

(+84) 963568859

nbngoc@vnu.edu.vn

Trần Xuân Quang

Phó trưởng phòng

(+84) 963265833

quangtx@vnu.edu.vn

Phạm Thị Ngọc Lan

Chuyên viên

(+84) 989262695

lanptn@vnu.edu.vn

10. Lệ phí xét tuyển: Theo quy định của Bộ GD&ĐT và ĐHQGHN, dự kiến 30.000đ/1 hồ sơ, gửi kèm theo Phiếu đăng ký xét tuyển tới Hội đồng tuyển sinh của Trường ĐHGD./.

03:04 10/04/2019

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ