04 Giáo sư của Trường ĐHGD được bổ nhiệm vào các chức danh Ủy viên HĐGSNN, Chủ tịch và Ủy viên HĐGS ngành/liên ngành nhiệm kỳ 2018-2023

Ngày 05/6/2019, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã ban hành QĐ số 18/QĐ-HĐGSNN về việc bổ nhiệm Ủy viên Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023;

Ngày 06/6/2019, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã công bố Quyết định số 19/QĐ-HĐGSNN về việc thành lập và bổ nhiệm các chức danh của 28 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2019.

Theo đó, Trường Đại học Giáo dục – ĐHQGHN có 04 Giáo sư vinh dự được bổ nhiệm vào các chức danh Ủy viên HĐGSNN, Chủ tịch và Ủy viên HĐGS ngành/liên ngành nhiệm kỳ 2018-2023.

GS. TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Giảng viên cao cấp, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN được bổ nhiệm là Ủy viên Hội đồng Giáo sư Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Giáo dục học năm 2019.

GS.TS Nguyễn Quý Thanh, Giảng viên cao cấp, Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN và GS.TS Lê Ngọc Hùng, giảng viên cao cấp Khoa Quản lý Giáo dục, được bổ nhiệm là Ủy viên Hội đồng Giáo sư liên ngành Triết học – Chính trị học – Xã hội học năm 2019.

GS.TS  Nguyễn Hữu Châu, giảng viên cao cấp, Trường Đại học Giáo dục – ĐHQGHN được bổ nhiệm  là Ủy viên Hội đồng Giáo sư ngành Giáo dục học năm 2019.

>>> Danh sách Ủy viên Hội đồng Giáo sư Nhà nước Download (tại đây)

>>> Danh sách 28 Hội đồng Giáo sư ngành Download (tại đây)

 

 

04:06 15/06/2019

Sự kiện

  • 12 Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Giáo dục lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025
    Jun
Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ