Thông báo bảo vệ LATS cấp cơ sở cho NCS Mai Hoàng Sang

Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức buổi bảo vệ cấp cơ sở đánh giá luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Mai Hoàng Sang, với đề tài:

Đánh giá chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý trường phổ thông ở

Việt Nam theo khung năng lực nghề nghiệp

Chuyên ngành: Đo lường và đánh giá trong giáo dục    Mã số: 9 14 01 20

Thời gian: 8 giờ 30, thứ  Sáu, ngày 30 tháng 08 năm 2019

Địa điểm: Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nhà G7, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Kính mời các đồng chí quan tâm tới dự.

06:08 20/08/2019

Sự kiện

  • 12 Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Giáo dục lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025
    Jun
Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ