Thông báo Kế hoạch thi sát hạch trình độ ngoại ngữ cho sinh viên khóa QH-2019-S

Căn cứ Văn bản số 926/ĐHNN-ĐT ngày 14/08/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học ngoại ngữ (Trường ĐHNN) về Kế hoạch thi sát hạch trình độ ngoại ngữ Học kì 1 năm học 2019-2020, Trường Đại học Giáo dục (Trường ĐHGD) thông báo kế hoạch thi sát hạch trình độ Ngoại ngữ (Tiếng Anh) để phân loại đầu vào cho sinh viên khóa QH-2019 như sau:

1. Đối tượng: Sinh viên khóa QH-2019-S nhóm ngành GD1 (Sư phạm Toán và Khoa học Tự nhiên) và nhóm ngành GD2 (Sư phạm Ngữ văn và Lịch sử), nhóm ngành GD3 (Khoa học Giáo dục và khác).

2. Thời gian thi: 8h30 ngày 24/08/2019 có mặt tại phòng thi, 9h00 bắt đầu làm bài. Danh sách sinh viên dự thi, gồm các thông tin về phòng thi, số báo danh được đăng tải trên website http://daotao.ulis.vnu.edu.vn/category/nn-trong-dhqg/ trước ngày thi 03 ngày.

3. Địa điểm thi: Trường ĐHNN, Số 2, đường Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội.

4. Thông tin bài thi: Thời gian làm bài: 120 phút. Hình thức thi trắc nghiệm 100 câu, gồm 3 kỹ năng nghe - đọc - viết, làm bài trên Phiếu trả lời trắc nghiệm. Định dạng bài thi (click vào đây).

5. Lệ phí kiểm tra: 100.000đ/sinh viên (SV đăng ký và nộp về Phòng đào tạo Trường ĐHGD - P.103 nhà G7- 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy trước ngày 21/08/2019).

6. Thông báo kết quả thi: Trong thời gian 01 tuần kể từ ngày thi, Trường ĐHNN gửi thông báo kết quả.

  • Các sinh viên có kết quả “Đạt” đủ điều kiện đăng ký học phần tiếng Anh trong chương trình đào tạo, sinh viên nhóm ngành GD1 đăng ký học theo thời khóa biểu của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Nhóm ngành GD2 đăng ký học theo thời khóa biểu của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Nhóm ngành GD3 đăng ký học theo thời khóa biểu của Trường Đại học Giáo dục.
  • Các sinh viên có kết quả “Chưa đạt” không đủ điều kiện đăng ký học học phần Tiếng Anh trong chương trình đào tạo, cần tham gia khóa học Tiếng Anh tăng cường do Trường phối hợp Trường ĐHNN tổ chức và được kiểm tra sát hạch khi đủ điều kiện mới tiếp tục được học phần Tiếng Anh.

Lưu ý:

- Sinh viên đã có các chứng chỉ Quốc tế hợp lệ (TOEFL-ITP, TOEFL-iBT, TOEIC, IELTS, Cambrige Tests…) và chứng chỉ VSTEP của ĐHNN-ĐHQGHN được miễn tham gia thi sát hạch. Sinh viên nộp 01 bản photo (có công chứng) kèm theo bản chính chứng chỉ (để đối chiếu) tại Phòng Đào tạo (P.103 nhà G7) trước ngày 21/8/2019 để tiến hành hậu kiểm và xét miễn học.

- Chi tiết xem tại: http://daotao.ulis.vnu.edu.vn/category/nn-trong-dhqg/

Phòng Đào tạo

06:08 20/08/2019

Sự kiện

  • 12 Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Giáo dục lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025
    Jun
Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ