Thông báo Thu học phí học kỳ I chương trình đào tạo cử nhân ngành Quản trị trường học năm học 2019 – 2020 Khóa QH-2018-S

Căn cứ Quyết định số 1080/QĐ-ĐHGD ngày 17 tháng 7 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục về Quy định mức thu học phí theo tín chỉ chương trình đào tạo cử nhân ngành Quản trị trường học khóa 2018-2022;

Căn cứ vào kế hoạch học tập và lịch giảng dạy học kỳ II năm học 2018-2019;

Trường Đại học Giáo dục- ĐHQGHN thông báo kế hoạch thu nộp học phí chương trình đào tạo cử nhân ngành Quản trị trường học như sau:

1. Học phí học kỳ I theo tín chỉ

Công thức tính: Tổng học phí học kỳ I = Số tín chỉ/tổng môn học x Đơn giá tín chỉ

- Định mức đơn giá/tín chỉ: 277.000đ/TC

- Tổng số tín chỉ theo lịch giảng dạy học kỳ I: 25 tín chỉ

- Tổng số tiền học phí học kỳ I: 6.925.000 đồng (Bằng chữ: Sáu triệu chín trăm hai mươi lăm nghìn đồng.)

2. Thời gian thu:

Từ ngày 10/09/2019 đến 10/10/2019 (trong giờ hành chính, trừ ngày lễ, T7 và CN)

3. Hình thức và địa điểm thu:

+ Thu nộp bằng tiền mặt:

Phòng Kế hoạch - Tài Chính, Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN

(Tầng 3, phòng 301, 302 nhà G7, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội).

+ Qua tài khoản ngân hàng:

Đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Giáo dục

Số tài khoản: 2601.0000.791239; Tại ngân hàng: BIDV – chi nhánh Mỹ Đình

+ Qua tài khoản kho bạc:

Đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Giáo dục

Số tài khoản: 3714.1.1059416; Tại Kho bạc Nhà nước Cầu Giấy, Hà Nội

(Khi chuyển tiền đề nghị Anh/Chị ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, ngành học, khóa học và nội dung chuyển tiền: Nộp tiền học phí học kỳ II …..)

Sinh viên nếu nộp qua chuyển khoản thì xuất trình giấy nộp tiền tại phòng kế hoạch tài chính để nhận biên lai thu tiền.

Sau thời gian thông báo trên nếu không hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí thì Sinh viên phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước quy định của Nhà trường.

Đề nghị Khoa Quản lý giáo dục thông báo đến sinh viên ngành quản trị trường học được biết để thực hiện.

Phòng KHTC

06:09 25/09/2019

Sự kiện

  • 12 Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Giáo dục lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025
    Jun
Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ