THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020 CỦA TRƯỜNG ĐH GIÁO DỤC - ĐH QUỐC GIA HÀ NỘI

Năm 2020, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh 15 ngành đào tạo hệ cử nhân, trong đó có 3 ngành đào tạo mới được tuyển sinh từ năm 2020 là Sư phạm Lịch sử và Địa lý; Giáo dục tiểu học; Giáo dục mầm non.

Trường ĐHGD tuyển sinh đào tạo cử nhân năm 2020

Năm 2020, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh 15 ngành đào tạo hệ cử nhân, trong đó có 3 ngành đào tạo mới được tuyển sinh từ năm 2020 là Sư phạm Lịch sử và Địa lý; Giáo dục tiểu học; Giáo dục mầm non.

Thí sinh đăng ký sơ tuyển để dự tuyển đào tạo cử nhân ngành Giáo dục mầm non theo địa chỉ email: sotuyengiaoducmamnon@vnu.edu.vn.

Link đăng ký sơ tuyển sẽ được kích hoạt ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo giao chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020.

Danh sách các ngành tuyển sinh hệ cử nhân năm 2020 cụ thể như sau:

STT

Mã trường

Ngành học

Tên nhóm ngành

Mã nhóm ngành

Tổ hợp môn thi/bài thi

THPT Quốc gia

Chứng chỉ A-level

Quy định trong xét tuyển

1

QHS

Sư phạm Toán

Sư phạm Toán và Khoa học Tự nhiên

 

 

 

 

 

GD1

- Toán, Vật lý, Hóa học (A00)

- Toán, KHTN, Ngữ văn (A16)

- Toán, Hóa học, Sinh học (B00)

- Toán, Sinh học, Tiếng Anh (B08)

Chứng chỉ A-Level của tổ hợp kết quả 3 môn thi  tương ứng với tổ hợp môn thi THPT Quốc gia của ngành học.

 

Sau khi hoàn thành các học phần chung bắt buộc trong năm thứ nhất sẽ phân ngành.

 

2

Sư phạm Vật lý

3

Sư phạm Hóa học

4

Sư phạm Sinh học

5

Sư phạm khoa học tự nhiên

6

Sư phạm Ngữ Văn

Sư phạm  Ngữ văn, Lịch sử, Lịch sử và Địa lý

 

GD2

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00)

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)

- Toán, Lịch sử, Địa lý (A07)

- Toán, Ngữ văn, KHXH (C15)

7

Sư phạm Lịch sử

8

Sư phạm Lịch sử và Địa lý

9

QHS

Quản trị trường học

Khoa học giáo dục và khác

 

 

 

 

 

 

 

GD3

- Toán, Vật lý, Hóa học (A00)

- Toán, Ngữ văn, KHTN (A16)

- Toán, Ngữ văn, KHXH (C15)

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)

Chứng chỉ A-Level của tổ hợp kết quả 3 môn thi  tương ứng với tổ hợp môn thi THPT Quốc gia của ngành học.

 

Sau khi hoàn thành các học phần chung bắt buộc trong năm thứ nhất sẽ phân ngành.

 

10

Quản trị công nghệ giáo dục

11

Quản trị chất lượng giáo dục

12

Tham vấn học đường

13

Khoa học giáo dục

14

Giáo dục Tiểu học

 

GD4

- Toán, Vật lý, Hóa học (A00)

- Toán, Hóa học, Sinh học (B00)

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00)

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)

 

15

Giáo dục Mầm non

 

GD5

- Toán, Vật lý, Hóa học (A00)

và Sơ tuyển

- Toán, Hóa học, Sinh học (B00)

và Sơ tuyển

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00)

và Sơ tuyển

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)

Và Sơ tuyển

Chứng chỉ A-Level của tổ hợp kết quả 3 môn thi  tương ứng với tổ hợp môn thi THPT Quốc gia của ngành học và Sơ tuyển.

 

 

12:12 24/12/2019

Sự kiện

  • 12 Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Giáo dục lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025
    Jun
Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ