THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT BỔ NHIỆM CHỨC DANH PHÓ GIÁO SƯ TẠI TRƯỜNG ĐH GIÁO DỤC

Ngày 08/01/2019, Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục đã phê duyệt việc thành lập Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2019 theo căn cứ Quyết định số 23/QĐ-ĐHGD. Hội đồng đã họp xét bổ nhiệm chức danh PGS cho 01 ứng viên là giảng viên tại trường. Kết quả cụ thể như sau:

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31//8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;

Căn cứ Quyết định số 68/QĐ-HĐCDGSNN ngày 27/11/2019 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước về việc công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 23/QĐ-ĐHGD ngày 8/1/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục về việc thành lập Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2019;

Ngày Ngày 08/01/2020 Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2019 Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN đã họp xét, kết quả cụ thể như sau:

Danh sách và kết quả Ứng viên đề nghị bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư:

STT

Họ và tên

Năm sinh

Nam/ Nữ

Ngành/ chuyên ngành

Số phiếu tín nhiệm của HĐ

Đồng ý

Không đồng ý

1

Phạm Thị Thanh Hải

1972

Nữ

Giáo dục học/ Quản lý giáo dục

9/9/9

(đạt 100%)

 

Vui lòng xem chi tiết theo file đính kèm tại đây.

12:01 08/01/2020

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ