Thông báo về việc thay đổi lịch thi Sau đại học năm 2020

Căn cứ Công văn số 910/ĐHQGHN-ĐT, ngày 25/03/2020 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc thay đổi lịch thi Sau đại học năm 2020, Trường Đại học Giáo dục thông báo

Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo kế hoạch thay đổi lịch thi sau đại học năm 2020 như sau:

>>> Thông báo 374/TB-ĐHGD về việc thay đổi lịch thi sau đại học năm 2020

12:03 27/03/2020

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ