THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ 2 & KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH TỐT NGHIỆP

Thực hiện Quy chế đào tạo của Đại học Quốc gia Hà Nội, căn cứ theo chương trình và thực tế triển khai đào tạo, Trường Đại học Giáo dục thông báo Kế hoạch thi học kỳ 2 & Kế hoạch điều chỉnh tốt nghiệp cho sinh viên Nhà trường:

Kế hoạch điều chỉnh tốt nghiệp cho sinh viên xem tại đây

Kế hoạch tổ chức thi học kỳ II xem tại đây

04:05 11/05/2020

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ