Hướng dẫn tổ chức đào tạo các học phần ngoại ngữ

Trường Đại học Giáo dục thông báo Hướng dẫn số 297/HD-ĐHQGHN về việc Tổ chức đào tạo các học phần ngoại ngữ thuộc khối kiến thức chung trong chương trình đào tạo đại học, thạc sĩ tại ĐHQGHN và Công văn số 1593/ĐHQGHN-ĐT về việc Danh sách các cơ sở cấp chứng chỉ Ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
11:05 26/05/2020

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ