Thông báo về việc rà soát, cập nhật, làm rõ một số nội dung trong Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2020 theo Công văn số 3407/BGDĐT-GDĐH

Thực hiện Công văn số 3407/BGDĐT-GDĐH ngày 04 tháng 9 năm 2020 hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2020 và các văn bản các hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Giáo dục thông báo một số nội dung trong Đề án tuyển sinh đại học chính quy được rà soát, cập nhật, làm rõ và điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh trình độ đại học năm 2020 cho phù hợp với các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể như sau:

>>> Thông tin rút gọn đề án tuyển sinh năm 2020 bản rà soát, cập nhật theo công văn số 3407/BGDĐT-GDĐH

>>> Công văn số 3407/BGDĐT-GDĐH về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2020

Mọi thắc mắc, cần hỗ trợ tư vấn, thí sinh vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

- Email: phongdaotaodhgd@vnu.edu.vn hoặc education@vnu.edu.vn.

- Hotline: 0865964905.

- Số điện thoại cố định: 0247.3.017.123 (nhánh 1103 hoặc 1102 hoặc 1104) trong giờ hành chính.

- Số điện thoại di động: 086.7.628.617 trong giờ hành chính.

- Website: https://education.vnu.edu.vn/.

- Facebook: https://www.facebook.com/education.vnu.edu.vn/.

Trân trọng thông báo./.

09:09 11/09/2020

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ