Quyết định công nhận chính thức các nhà giáo ĐHQGHN đạt chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020

Ngày 23/12/2020, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước đã ký quyết định số 66/QĐ-HĐGSNN công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS cho 39 nhà giáo và đạt tiêu chuẩn chức danh PGS cho 300 nhà giáo. Theo đó, ĐHQGHN có 19 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư.

Danh sách 19 ứng viên của ĐHQGHN đạt chuẩn chức danh phó giáo sư:

STT

Họ và Tên

Năm sinh

Hội đồng Ngành

Đơn vị

1

Lâm Minh Châu

1986

Dân tộc học

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN

2

Bạch Hương Giang

1982

Vật lý

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

3

Nguyễn Minh Hải

1985

Hóa học

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

4

Mai Hồng Hạnh

1984

Vật lý

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

5

Nguyễn Thu Hiền

1980

Văn học

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN

6

Nguyễn Thị Thu Hoài

1976

Kinh tế

Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN

7

Nguyễn Thị Hương

1972

Giáo dục học

Trường ĐH Giáo dục, ĐHQGHN

8

Vũ Đức Lợi

1983

Dược học

Trường ĐH Y Dược, ĐHQGHN

9

Nguyễn Minh Ngọc

1978

Hóa học

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

10

Phạm Chiến Thắng

1987

Hóa học

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

11

Nguyễn Trần Thuật

1980

Vật lý

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

12

Phạm Thị Thúy

1980

Khoa học Trái đất

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

13

Lê Quý Thường

1981

Toán học

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

14

Phạm Trọng Tiến

1985

Toán học

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

15

Trần Đình Trinh

1978

Hóa học

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

16

Bùi Nguyên Quốc Trình

1980

Vật lý

Trường ĐH Việt Nhật, ĐHQGHN

17

Trần Thanh Tuấn

1980

Cơ học

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

18

Trần Văn Tuấn

1978

Sinh học

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

19

Nguyễn Tài Tuệ

1981

Khoa học Trái đất

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

Đến thời điểm này, toàn ĐHQGHN có 60 Giáo sư, 381 Phó Giáo sư đang công tác tại các cơ sở đào tạo, nghiên cứu thuộc ĐHQGHN.

Theo danh sách được đạt chuẩn chức danh GS, PGS năm nay, ĐHQGHN có Phó Giáo sư trẻ nhất là giảng viên Phạm Chiến Thắng, ngành Hóa học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) 33 tuổi.

Trước đó, tại phiên họp lần thứ VI ngày 5/12, Hội đồng GSNN đã thảo luận công khai hồ sơ từng ứng viên, bầu ban kiểm phiếu và tiến hành bỏ phiếu đối với kết quả xét của Hội đồng GS ngành, liên ngành và danh sách ứng viên đủ điều kiện được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS. Đối với những trường hợp có đơn thư, Hội đồng xem xét rất kỹ lưỡng và biểu quyết đưa vào bỏ phiếu cho từng trường hợp.

>>>Link tin liên quan:

Các ứng viên của ĐHQGHN đủ phiếu tín nhiệm chức danh GS, PGS năm 2020

 Thùy Dương - VNU Media

09:12 29/12/2020

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ