Kết luận cuộc họp về Xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng ngày 18 tháng 06 năm 2010.

 

Ban giám hiệu đã đánh giá cao việc các bộ phận kết hợp với trung tâm ĐBCL xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng của nhà trường thông qua việc bước đầu đã liệt kê được các công việc của bộ phận mình và các đầu ra tương ứng. Tuy nhiên do cách hiểu chưa thống nhất nên các bản kê khai chưa thực sự đạt yêu cầu như mong muốn

Trung tâm ĐBCLGD đã tư vấn cho các đơn vị cần tiếp tục bám sát tiến trình công việc và thống nhất các mẫu cho các đơn vị để tiếp tục hoàn thiện bảng liệt kê các đầu công việc. Sau khi hoàn thành bảng liệt kê cần thống nhất ý kiến trong đơn vị và gửi cho TTĐBCLGD để TTĐBCLGD tư vấn. Các công việc này phải được hoàn thành chậm nhất là ngày 15/8. Từ ngày 15/8-30/8  TTĐBCLGD tiến hành tư vấn cho các đơn vị và sau 30/8 tiến hành xây dựng quy trình thực hiện các nhiệm vụ (công việc) đã được thống nhất giữa các đơn vị với TTĐBCLGD và các chuyên gia.

Trong cuộc họp này, Ban giám hiệu cũng đã giao cho TTĐBCLGD dự thảo đề án "Xây dựng hệ thống ĐBCL của ĐHGD" và tiến tới ban hành tài liệu "hệ thống đảm bảo chất lượng của ĐHGD"

 

12:11 12/11/2014

Sự kiện

  • 12 Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Giáo dục lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025
    Jun
Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ