Kết luận cuộc họp Hội đồng Đảm bảo chất lượng Trường Đại học Giáo dục ngày 04 tháng 10 năm 2010

 Tại cuộc họp, Giám đốc Trung tâm ĐBCL đã báo cáo tổng kết công tác ĐBCL năm học 2009- 2010.

Thẳng thắn nhìn nhận những thành tựu đã đạt được và những vấn đề còn tồn tại, các thành viên tham dự đã thảo luận sôi nổi và trình bày nhiều ý kiến đóng góp cho công tác đảm bảo chất lượng của Trường ĐHGD. Các ý kiến tập trung ở một số vấn đề sau:

  • Trung tâm ĐBCL cần có hướng dẫn và phản hồi cụ thể cho các đơn vị về danh mục các sản phẩm đầu ra, tránh sự chồng chéo giữa các đơn vị.
  • Các đơn vị trong trường phải chủ động xây dựng được quy trình hoạt động của đơn vị mình, từ đó mới làm rõ được các sản phẩm đầu ra.
  • Trưởng các đơn vị cần phối hợp với TT ĐBCLGD cập nhật, rà soát lại minh chứng, chuẩn bị cho công tác đánh giá ngoài của ĐHQGHN vào đầu năm 2011.

Hội đồng cũng thông qua Kế hoạch Đảm bảo chất lượng năm học 2010- 2011.

Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng đã đi đến kết luận như sau:

  1. Hội đồng ĐBCL Trường ĐHGD sẽ họp định kỳ 1 lần / 1 tháng. Tại mỗi cuộc họp, Hội đồng sẽ thảo luận nội dung của cuộc họp tiếp theo trên cơ sở đề xuất của TT ĐBCLGD.
  2. Các đơn vị cần chuẩn bị kĩ Bảng liệt kê các sản phẩm đầu ra của đơn vị để TTĐBCLGD tổng hợp, nộp lại bảng tổng hợp liệt kê các sản phẩm đầu ra của các đơn vị trong ĐHGD cho các thành viên HĐ ĐBCL trước 20/10 để các đơn vị cho ý kiến phản hồi.
  3. Trong cuộc họp sẽ diễn ra vào tháng 11 (dự kiến vào ngày 8/11), Hội đồng sẽ xem xét và trao đổi về Bảng liệt kê danh mục các sản phẩm đầu ra của các đơn vị; Xây dựng lộ trình/kế hoạch thực hiện việc xây dựng quy trình thực hiện một công việc; Xây dựng một quy trình mẫu và đưa ra thảo luận.
  4. Trong tháng 12, các đơn vị cần triển khai xây dựng quy trình hoạt động của đơn vị mình và hoàn thiện báo cáo tự đánh giá giữa kỳ liên quan đến bộ phận mình cho việc đánh giá ngoài giữa kỳ của ĐHQGHN.

Trung tâm ĐBCL có trách nhiệm lập kế hoạch, chỉ đạo, giám sát và phối hợp với các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ trên.


Tải file tại đây

 

12:11 12/11/2014

Sự kiện

  • 12 Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Giáo dục lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025
    Jun
Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ