Kết luận cuộc Hội đồng kiểm định chất lượng Trường Đại học Giáo dục ngày 16 tháng 12 năm 2010

  •  Đúng ngày 24/ 12/ 2010 nộp 02 bản báo cáo tự đánh giá của đơn vị (theo hướng dẫn của TTĐBCL) kèm theo các bảng biểu cập nhật đầy đủ các số liệu. - Trưởng các đơn vị yêu cầu các cán bộ được phân công làm đầu mối phụ trách minh chứng chuẩn bị đầy đủ các minh chứng của đơn vị mình theo các tiêu chí để TTĐBCL tiến hành kiểm đếm và đóng gói.
  • Mốc thời gian của các minh chứng: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2008 đến  ngày 31 tháng 12 năm 2010.
  • Thời gian TTĐBCL tiến hành kiểm đếm minh chứng: Từ ngày 27 tháng 12 năm 2010 đến ngày 15 tháng 01 năm 2011.
  • Yêu cầu sản phẩm: + Một bản danh mục các minh chứng.

                                       + Các minh chứng phải được phân loại, sắp xếp theo các tiêu chí đã được hướng dẫn và theo trình tự thời gian.     
                                      
Đề nghị các đồng chí Trưởng đơn vị nộp báo cáo và danh mục minh chứng đúng thời hạn, phối hợp với TT thực hiện tốt kế hoạch đánh giá giữa kì của ĐHQGHN. (Bản mềm gửi vào email: haidx@vnu.edu.vn hoặc tuyethanh1974@gmail.com , maidth@vnu.edu.vn ).

                                                                                                                                                Hà Hà Nội, ngày 20  tháng 12  năm 2010

                                                                                                                                                                Giám đốc TTĐBCL

 

12:11 12/11/2014

Sự kiện

  • 12 Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Giáo dục lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025
    Jun
Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ