Kế hoạch thực hiện hoạt động khảo sát mức độ hài lòng của người học tốt nghiệp chương trình đào tạo của Trường Đại học Giáo dục năm học 2019-2020

- Xem thông tin chi tiết tại đây

03:03 16/03/2021

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ