Kế hoạch thực hiện hoạt động khảo sát mức độ hài lòng của nhà sử dụng lao động đối với chất lượng đào tạo của Trường Đại học Giáo dục năm học 2019-2020

- Xem thông tin chi tiết tại đây

03:03 16/03/2020

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ