Quyết định về việc ban hành quy định về tổ chức và hoạt động nhóm nghiên cứu cấp Trường Đại học Giáo dục

Quyết định số 1592/QĐ-ĐHGD ngày 15/10/2020 về việc ban hành quy định về tổ chức và hoạt động nhóm nghiên cứu cấp Trường Đại học Giáo dục

03:10 15/10/2020

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ