Thông báo bảo vệ cấp cơ sở đánh giá luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Kim Hoàng Giang

Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức buổi bảo vệ cấp cơ sở đánh giá luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Kim Hoàng Giang, với đề tài:

Quản lí chất lượng tại các trường đại học khối ngành kinh tế theo tiếp cận

 đảm bảo chất lượng

Chuyên ngành: Quản lí giáo dục    Mã số: 9140114

Thời gian: 8 giờ 30, ngày 31 tháng 12 năm 2021

Địa điểm: Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nhà G7, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Kính mời các đồng chí quan tâm tới dự.

05:12 24/12/2021

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ