Thông báo bảo vệ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Đào Thị Hòa

Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức buổi bảo vệ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Đào Thị Hòa với đề tài: “Quản trị cơ sở giáo dục đại học tư thục theo tiếp cận đảm bảo chất lượng

Chuyên ngành: Quản lí giáo dục

Mã số: 9140114

Thời gian: 14 giờ 30,  ngày 13 tháng 01 năm 2022

Địa điểm họp trực tiếp: Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội

             Nhà G7, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Kính mời các đồng chí quan tâm tới dự.

09:01 07/01/2022

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ