Thông báo số 1: Về việc tổ chức và hướng dẫn sinh viên đăng ký học phần Học kỳ 2 năm học 2021-2022

Triển khai kế hoạch giảng dạy - học tập trong Học kỳ 2 Năm học 2021-2022 của sinh viên Trường Đại học Giáo dục, Phòng Đào tạo thông báo việc tổ chức và hướng dẫn sinh viên thực hiện đăng ký học phần, cụ thể như sau:

I. THỜI KHÓA BIỂU

1. Đối tượng áp dụng

Toàn bộ sinh viên Trường Đại học Giáo dục,

1.2. Thời gian giảng dạy, học tập

Từ ngày 14/02/2022 đến ngày 06/06/2022 (gồm có 15 tuần học chính thức và 2 tuần dự phòng).

2. Địa điểm giảng dạy, học tập

Khu giảng đường B2 (Số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, HN) ; và giảng đường C0 và C6 (182 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, HN) - Trường Đại học Giáo dục.

1.3. Hình thức học

Triển khai dạy và học online từ tuần đầu tiên cho đến khi có thông báo mới.

1.4. Danh mục các học phần tổ chức giảng dạy

- Để thuận lợi cho sinh viên đăng kí học, Nhà trường gửi danh mục các học phần dự kiến mở trong học kỳ 2 năm học 2021-2022 kèm theo Thông báo này (chi tiết trong phụ lục đính kèm).

 II. ĐĂNG KÝ HỌC

1. Kế hoạch đăng ký học

- Từ 21h00 ngày 09/01/2022 đến 8h00 ngày 17/01/2022 Phòng Đào tạo mở đăng ký học trên Cổng thông tin đào tạo đại học. Sinh viên đăng ký học qua mạng Internet.

2. ​​​Hướng dẫn đăng ký học

- Địa chỉ truy cập Cổng thông tin đào tạo đại học:

http://dangkyhoc.daotao.vnu.edu.vn hoặc http://daotao.vnu.edu.vn (Hệ thống truy cập tốt nhất trên các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer 7.0 trở lên).

- Sinh viên có thể tải tài liệu Hướng dẫn đăng ký học của trường mình ngay tại giao diện Cổng thông tin đào tạo đại học tại địa chỉ: http://daotao.vnu.edu.vn.

- Sinh viên nên chọn đăng ký các học phần trong phần Học phần theo ngành.

3. Một số quy định và lưu ý khi đăng ký học

- Sinh viên căn cứ vào chương trình đào tạo của khoá học, thời khoá biểu của Nhà trường, các học phần tối thiểu cho từng lớp để có kế hoạch đăng ký học phần theo đúng ngành và chuyên ngành học, kiểm tra các học phần tiên quyết, số tín chỉ tối thiểu phải đăng ký học là 14 tín  chỉ. Sinh viên nhóm ngành sư phạm khóa  QH2018, QH2019 trở về trước đăng ký các học phần chung (HIS1001, POL1001, PHI1002, PES) và học phần chuyên môn do các trường thành viên phụ trách theo lịch đăng ký học tại Trường  Đại học Khoa học tự nhiên và Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn.

- Tất cả các sinh viên khóa QHS20, QHS21 đăng ký học trên cổng thông tin theo lịch tại hệ thống của Trường Đại học Giáo dục. Sinh viên khóa QHS21 tất cả các nhóm đã được Phòng đào tạo đăng ký học mặc định. Sinh viên cần truy cập hệ thống để kiểm tra kết quả đăng ký học của cá nhân, và tự đăng ký thêm các học phần tự chọn như Giáo dục thể chất (PES) hoặc Tiếng Anh B1 theo lịch học phù hợp. Một số học phần đặc thù hoặc thực hành do Trường Đại học Khoa học tự nhiên phụ  trách chuyên môn (theo mô hình đào tạo a+b) thuộc nhóm ngành GD1 (ngành Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Khoa học tự nhiên, Sư phạm Sinh học, Sư phạm Toán học) sẽ học tại giảng đường của Trường Đại học Khoa học tự nhiên nếu học trực tiếp. Cụ thể danh sách học phần học tại giảng đường của Trường ĐH KHTN đã được ghi chú trong thời khóa biểu kèm theo.

- Sinh viên phải tự kiểm tra kết quả đăng ký học (đối với khóa QHS21), tự in và lưu giữ thời khóa biểu ngay sau khi hoàn thành việc đăng ký và trước thời hạn đóng cửa hệ thống để có thể được xem xét giải quyết khi có vấn đề phát sinh liên quan đến việc đăng ký học phần trên hệ thống.

- Trong quá trình đăng ký học, nếu sinh viên không thể đăng ký được do lỗi hệ thống phải liên hệ ngay Phòng Đào tạo (Phòng 103 Nhà G7 - trong giờ hành chính, SĐT: 0247.3017.123- Nhánh 1103) để giải quyết trong thời gian mở cổng hệ thống. Ngoài thời gian trên Phòng Đào tạo sẽ không giải quyết.

Kính đề nghị Ban chủ nhiệm các khoa/bộ môn, Cố vấn học tập các khối ngành thông báo tới toàn thể sinh viên, gửi tiến trình đào tạo của học kỳ tương ứng cho các lớp, triển khai, hướng dẫn sinh viên đăng ký học và giám sát việc thực hiện nội dung Thông báo này.

Trân trọng!

03:01 07/01/2022

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ