Phiên họp mở rộng lần thứ nhất của Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục

Ngày 11/6, Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN Nhiệm kì 2022 - 2027 đã tổ chức phiên họp mở rộng gồm Hội đồng đảm bảo chất lượng và Hội đồng Khoa học & Đào tạo nhằm đánh giá tổng kết hoạt động đảm bảo chất lượng của Trường trong giai đoạn 2017-2022, xây dựng nhiệm vụ và tầm nhìn, định hướng phát triển cho giai đoạn 2022-2027.

Phó Hiệu trưởng PGS.TS Phạm Văn Thuần - Chủ tịch Hội đồng Đảm bảo chất lượng và Hiệu trưởng GS.TS. Nguyễn Quý Thanh - Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT đồng chủ trì Hội nghị.

Ghi nhận những thành tựu và đóng góp của Hội đồng Đảm bảo Chất lượng trong nhiệm kỳ trước đồng thời bày tỏ quyết tâm thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, Chủ tịch Hội đồng đảm bảo chất lượng PGS.TS. Phạm Văn Thuần khẳng định: "Hội đồng Đảm bảo chất lượng sẽ cùng với Trường Đại học Giáo dục tiếp tục triển khai các ý tưởng, đóng vai trò tiên phong và tạo ra xu thế trong lĩnh vực đảm bảo chất lượng giáo dục đại học. Đây cũng là cơ hội để Hội đồng tiếp thu và lĩnh hội  ý kiến tư vấn, góp ý của các đại biểu tham dự trong việc đánh giá thực trạng đảm bảo chất lượng, từ đó đề xuất và dự thảo kế hoạch cải tiến hoạt động đảm bảo chất lượng tại cho Trường Đại học Giáo dục".

GS.TS. Nguyễn Quý Thanh đã chia sẻ về một số định hướng phát triển hoạt động đảm bảo chất lượng của Trường Đại học Giáo dục.

Tại phiên họp, các đại biểu tham dự đã lắng nghe Trưởng Phòng Đảm bảo chất lượng &Thanh tra TS. Dương Tuyết Hạnh trình bày báo cáo Đánh giá về công tác kiểm định chất lượng cấp Cơ sở giáo dục, cấp Chương trình đào tạo tại Trường Đại học Giáo dục nhiệm kỳ 2017-2022.

PGS.TS. Phạm Văn Thuần, Phó Hiệu Trưởng Trường Đại học Giáo dục, Chủ tịch Hội đồng Đảm bảo chất lượng báo cáo Kế hoạch cải tiến chất lượng cơ sở giáo dục sau kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2.

PGS.TS. Vũ Văn Tích - Trưởng Ban Khoa học & Công nghệ ĐHQGHN góp ý về vấn đề đảm bảo chất lượng gắn với nghiên cứu khoa học

Hội đồng đã nhận được nhiều ý kiến đề xuất của các đại biểu tham dự. Theo đó, nội dung góp ý liên quan đến các vấn đề như: làm rõ các nhiệm vụ, phương thức và chất lượng trong việc thực hiện đào tạo theo mô hình (a+b); chất lượng trong đào tạo các bậc học; chất lượng trong đào tạo bồi dưỡng; mô hình đảm bảo chất lượng gắn liền với trọng tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học…

Chủ tịch Hội đồng PGS.TS. Phạm Văn Thuần đề nghị tổ công tác tiếp thu, điều chỉnh và hoàn thiện nội dung dự thảo kế hoạch chiến lược Đảm bảo chất lượng; đề nghị các đơn vị tiếp tục triển khai đồng bộ và hiệu quả công tác đảm bảo chất lượng trong từng hoạt động cụ thể theo đúng quy chế đảm bảo chất lượng tại đơn vị; Đồng thời cảm ơn các đại biểu đã trao đổi và đóng góp nhiều nội dung tích cực, trọng tâm cho những định hướng và kế hoạch cải tiến hoạt động đảm bảo chất lượng của Trường Đại học Giáo dục trong giai đoạn 2022-2027.
 

UEd Media

 

06:06 17/06/2022

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ