Thông báo bảo vệ cấp cơ sở đánh giá luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Nguyễn Đức Hữu

Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức buổi bảo vệ cấp cơ sở đánh giá luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Nguyễn Đức Hữu, với đề tài:Quản lý giáo dục hoà nhập cho học sinh khuyết tật cấp tiểu học theo tiếp cận đảm bảo chất lượng

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

Mã số: 9140114

Thời gian: 8 giờ 30, ngày 19 tháng 07 năm 2022

Địa điểm: Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội.

                 Nhà G7, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Kính mời các đồng chí quan tâm tới dự.

04:07 14/07/2022

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ