Kế hoạch thực hiện hoạt động lấy ý kiến phản hồi của người học về chất lượng dạy học về chất lượng giảng dạy học phần của giảng viên năm học 2022-2023

Xem thông tin chi tiết tại đây

03:08 31/08/2022

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ