Thông báo bảo vệ cấp cơ sở đánh giá luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Trần Thị Hải Yến

Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức buổi bảo vệ cấp cơ sở đánh giá luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Trần Thị Hải Yến với đề tài:

Xây dựng chương trình quản lý hành vi kém thích nghi của trẻ dành cho ông bà

Chuyên ngành: Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên

Mã số: 9310401.01

Thời gian: 8 giờ 30, ngày 12 tháng 09 năm 2022

Địa điểm: Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Phòng 401, nhà G7, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Kính mời các đồng chí quan tâm tới dự.

02:09 07/09/2022

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ