Thông tin luận án Tiến sĩ của NCS Trần Linh Quân

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng ở các trường cao đẳng”.

Tác giả: Trần Linh Quân

Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục

Mã số: 62 14 05 01
Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TSKH. Vũ Ngọc Hải, PGS.TS. Đặng Xuân Hải.

                                                    
Download bản thông tin luận án

 

12:11 29/11/2014

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ