Thông báo bảo vệ sĩ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Kim Hoàng Giang

Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức buổi bảo vệ sĩ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Kim Hoàng Giang với đề tài: “Quản lí chất lượng tại các cơ sở giáo dục đại học đào tạo ngành kinh tế theo tiếp cận đảm bảo chất lượng”

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

Mã số: 9140114

Thời gian: 15 giờ 00,  ngày 05 tháng 12 năm 2022

Địa điểm họp trực tiếp: Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội

                                       Nhà G7, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Kính mời các đồng chí quan tâm tới dự.

10:11 28/11/2022

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ