Thông tin nhân sự tháng 3/2022

Trong tháng 03/2023, Trường Đại học Giáo dục – ĐHQGHN đã tuyển dụng và bổ sung nhân sự mới. Thông tin cụ thể như sau:

 

Phòng TCCB

02:02 28/02/2023

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ