Thông báo bảo vệ cấp ĐHQG luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Đức Hữu

Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức buổi bảo vệ sĩ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Đức Hữu với đề tài: “Quản lý giáo dục hoà nhập cho học sinh khuyết tật cấp tiểu học theo tiếp cận đảm bảo chất lượng”

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

Mã số: 9140114

Thời gian: 08 giờ 00,  ngày 23 tháng 03 năm 2023

Địa điểm họp trực tiếp: Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội

                                      Nhà G7, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Kính mời các đồng chí quan tâm tới dự.

 

10:03 15/03/2023

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ