Kế hoạch tuyển sinh đại học chính quy của Trường Đại học Giáo dục

Trường Đại học Giáo dục ban hành Kế hoạch tuyển sinh đại học chính quy năm 2023 trong Phụ lục kèm theo./.

TT

Nội dung triển khai

Tổ chức, cá nhân

thực hiện

Tổ chức, cá nhân

phối hợp

Thời gian

thực hiện

I

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ VÀ TRIỂN KHAI MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG TUYỂN SINH ĐHCQ

1.

Thành lập Hội đồng tuyển sinh và các tiểu ban chuyên môn (nếu có); Báo cáo Ban chỉ đạo tuyển sinh ĐHQGHN

Phòng Đào tạo

Các bộ phận

 liên quan

Trước ngày 26/4/2023

2.

Ban hành và công khai Kế hoạch, Quy chế tuyển sinh trên trang thông tin điện tử của đơn vị và của ĐHQGHN

Phòng Đào tạo

Các bộ phận

liên quan

Trước ngày 28/4/2023

3.

Xây dựng, ban hành và công khai kế hoạch chi tiết, Hướng dẫn tuyển sinh của Trường trên trang thông tin điện tử của Trường và báo cáo Ban Chỉ đạo tuyển sinh ĐHQGHN

Phòng Đào tạo

Các bộ phận

liên quan

Trước khi công bố Đề án thi/tuyển sinh

4.

Xây dựng đề án tuyển sinh đại học chính quy (ĐHCQ) năm 2023; Báo cáo Ban Chỉ đạo tuyển sinh ĐHQGHN

Phòng Đào tạo

Các bộ phận

liên quan

Trước 17h00

ngày 05/5/2023

5.

Công bố đề án tuyển sinh trên trang thông tin điện tử của ĐHQGHN và các đơn vị đào tạo

Phòng Đào tạo

Phòng HCTH

Phòng CTHSSV

Trước 17h00

ngày 15/5/2023

6.

Hướng dẫn xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét tuyển theo các phương thức khác, xét tuyển theo quy định đặc thù của ĐHQGHN và thông báo trên trang thông tin điện tử của Trường, Cổng thông tin tuyển sinh của ĐHQGHN (để thí sinh biết cách thức nộp hồ sơ, đăng ký xét tuyển (trực tiếp hoặc trực tuyến), cách thức nộp lệ phí xét tuyển; Báo cáo Ban chỉ đạo tuyển sinh ĐHQGHN

Phòng Đào tạo

Các bộ phận

liên quan

Trước 17h00

ngày 15/5/2023

7.

Tham gia tập huấn Quy chế tuyển sinh, Hệ thống báo cáo tuyển sinh theo kế hoạch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT)

Bộ GD&ĐT

HĐTS Trường

Trước ngày 15/6/2023

8.

Tham gia thử nghiệm, tập huấn phần mềm Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung (theo kế hoạch chung của Bộ GD&ĐT)

Bộ GD&ĐT

HĐTS Trường

Trước ngày 15/6/2023

9.

Cập nhật Thông tin tuyển sinh ĐHCQ năm 2023 vào Hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT (trang Nghiệp vụ)

Phòng Đào tạo

Các bộ phận

liên quan

Trước ngày 15/6/2023

11.

Tham gia và tổ chức các hoạt động tư vấn tuyển sinh trực tuyến tại ĐHQGHN (trong thời gian thí sinh ĐKXT )

Phòng CT HSSV

Các bộ phận

liên quan

Dự kiến ngày

 19/7/2023

12.

Phối hợp tổ chức hoạt động tư vấn tuyển sinh do Báo Tuổi trẻ tổ chức tại Đại học Bách Khoa Hà Nội (đợt 2)

Phòng CT HSSV

Các bộ phận

liên quan

Dự kiến ngày 23/7/2023

13.

Cập nhật kết quả đánh giá năng khiếu, kết quả thi ĐGNL, chứng chỉ ngoại ngữ, … (nếu có)

Phòng Đào tạo

Các bộ phận

liên quan

17h00 ngày 28/7/2023

14.

Tham gia thử nghiệm, tập huấn công tác xử lý nguyện vọng đăng ký xét tuyển (ĐKXT) theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT

Phòng Đào tạo

Các bộ phận

liên quan

Ngày 04/8/2023

16.

Quảng bá, truyền thông về tuyển sinh ĐHCQ (viết tin, bài, tư vấn tuyển sinh trực tuyến/trực tiếp);

Phòng CT HSSV

Các bộ phận

liên quan

Trước ngày 31/8/2023

17.

- Hỗ trợ tư vấn tuyển sinh, giải đáp các thắc mắc của thí sinh và xã hội

Phòng Đào tạo

Các bộ phận

liên quan

Trước ngày 31/8/2023

II

XÉT TUYỂN THẲNG THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ (Mã phương thức: 301)

18.

Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển thẳng về Trường (địa chỉ: Trần Xuân Quang, phòng Đào tạo, phòng 103, nhà G7, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, số 144, Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội)

Thí sinh

Sở GDĐT;

Phòng Đào tạo;

Các bộ phận

liên quan

Trước 17 giờ 00 phút ngày 30/06/2023

(theo dấu bưu điện)

19.

- Hoàn thành công các xét tuyển thẳng theo Quy chế của Bộ GDĐT;

- Báo cáo Ban chỉ đạo tuyển sinh ĐHQGHN

- Thông báo kết quả cho thí sinh.

- Cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển xét tuyển thẳng lên Hệ thống của Bộ GD&ĐT

Phòng Đào tạo

Thí sinh

 

Trước 17 giờ 00 phút ngày 05/07/2023

20.

Thí sinh trúng tuyển thẳng xác nhận nhập học trên Hệ thống của Bộ GD&ĐT

Thí sinh

Phòng Đào tạo;

Các bộ phận

liên quan

Từ ngày 05/07

đến 17 giờ 00 phút ngày 15/08/2023

21.

Gửi Giấy báo trúng tuyển

Trường ĐHGD

Thí sinh

Từ ngày 23/8 đến ngày 30/8/2023

22.

Tổ chức nhập học cho các thí sinh trúng tuyển (đợt 1)

Trường ĐHGD

Thí sinh

Từ ngày 23/8 đến 17 giờ 00 phút ngày 06/9/2023

III

XÉT TUYỂN SỚM (Các phương thức có mã: 303; 401; 402; 409; 411; 500)

23.

Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển sớm về Trường (địa chỉ: Trần Xuân Quang, phòng Đào tạo, phòng 103, nhà G7, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, số 144, Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội)

Thí sinh

Sở GDĐT;

Phòng Đào tạo;

Các bộ phận

liên quan

Trước 17 giờ 00 phút ngày 30/06/2023

(theo dấu bưu điện)

24.

- Hoàn thành công tác xét tuyển sớm;

- Báo cáo Ban chỉ đạo tuyển sinh ĐHQGHN

- Thông báo kết quả cho thí sinh.

- Cập nhật danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét tuyển sớm lên Hệ thống của Bộ GD&ĐT

HĐTS Trường

Thí sinh,

Ban Đào tạo

Trước 17 giờ 00 phút

ngày 07/07/2023

25.

Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển sớm thực hiện đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển (không giới hạn số lần) trong thời gian quy định

Thí sinh

HĐTS Trường; Ban Đào tạo

Từ ngày 10/07

đến 17 giờ 00 phút ngày 30/07/2023

6.

Tổ chức xét tuyển trên Hệ thống

HĐTS Trường

Thí sinh;

Ban Đào tạo;

Bộ GD&ĐT

Từ ngày 12/08/2023 đến 17 giờ 00 phút, ngày 20/08/2023

27.

Thông báo thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển sớm trên Hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; Website của Trường ĐHGD

HĐTS Trường

Thí sinh;

Ban Đào tạo;

Bộ GD&ĐT

Trước 17 giờ 00 phút, ngày 22/08/2023:

28.

Gửi Giấy báo trúng tuyển

Phòng Đào tạo

Thí sinh

Từ ngày 23/8 đến ngày 30/8/2023

29.

Thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

Thí sinh

HĐTS Trường; Ban Đào tạo;

Bộ GD&ĐT

Đến 17 giờ 00 phút, ngày 06/09/2023:

30.

Tổ chức nhập học cho các thí sinh trúng tuyển (đợt 1)

Trường ĐHGD

 

Từ ngày 23/8 đến 17 giờ 00 phút ngày 6/9/2023

IV

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRÊN HỆ THỐNG

31.

Cấp tài khoản bổ sung cho các thí sinh (đã tốt nghiệp THPT, trung cấp) chưa có tài khoản đăng ký xét tuyển trên Hệ thống.

Sở GDĐT,

Thí sinh

 

Từ ngày 15/06

đến ngày 20/07/2023

32.

Thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống của Bộ GD&ĐT (không giới hạn số lần) trong thời gian quy định

Thí sinh

Sở GDĐT,

Điểm tiếp nhận

Điểm tiếp nhận;

Vụ GDĐH;

Cục CNTT

Từ ngày 10/07 đến 17 giờ 00 phút ngày 30/07/2023

33.

Bộ GDĐT công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khối ngành đoà tạo giáo viên, khối ngành sức khoẻ có cấp chứng chỉ hành nghề.

Bộ GD&ĐT

 

Trước

ngày 25/07/2023

34.

- Trường ĐHGD điều chỉnh, công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển trên Hệ thống của Bộ GD&ĐT và trên Website của Trường, Cổng thông tin tuyển sinh của ĐHQGHN

- Công bố kết quả thí sinh trúng tuyển diện xét tuyển sớm

HĐTS Trường

Thí sinh;

Vụ GDĐH;

Cục CNTT

Trước 17 giờ 00 phút, ngày 26/07/2023

35.

Nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến

Thí sinh,

Cục CNTT,

Đơn vị điều phối nhận lệ phí xét tuyển cho Hệ thống

Sở GDĐT;

Điểm tiếp nhận;

Vụ GDĐH;

Cục CNTT

Từ ngày 31/07

đến 17 giờ 00 phút ngày 06/08/2023

V

XÉT TUYỂN VÀ XỬ LÝ NGUYỆN VỌNG

36.

- Tải dữ liệu, thông tin xét tuyển; điểm thi tốt nghiệp THPT; kết quả học tập cấp THPT trên Hệ thống của Bộ GD&ĐT; điểm các kỳ thi khác (nếu có);

- Tổ chức xét tuyển theo Quy chế, đề án tuyển sinh

HĐTS Trường

Ban Đào tạo

Từ ngày 12/08

đến 17 giờ 00 phút ngày 20/08/2023

37.

Trực chỉ đạo công tác xét tuyển, lọc ảo

HĐTS Trường

Ban Đào tạo

Từ ngày 12/8

 đến 17h00 ngày 20/8/2023

38.

Báo cáo Ban chỉ đạo kết quả xét tuyển, lọc ảo trước khi nhập kết quả lên Hệ thống lọc ảo (lần cuối); Báo cáo điểm trúng tuyển (dự kiến) trước khi công bố kết quả trúng tuyển

HĐTS Trường

Ban Đào tạo

Trước 14 giờ 00 phút

ngày 20/08/2023

VI

THÔNG BÁO KẾT QUẢ, XÁC NHẬN NHẬP HỌC VÀ TỔ CHỨC NHẬP HỌC

39.

Công bố điểm trúng tuyển trên trang thông tin điện tử của Trường ĐHGD và của ĐHQGHN

HĐTS Trường

Thí sinh;

Ban Đào tạo

Ngày 21/08/2023

40.

Thông báo thí sinh trúng tuyển

HĐTS Trường

Thí sinh;

Ban Đào tạo

Trước 17 giờ 00 phút

ngày 22/08/2023

41.

Gửi Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển (Đợt 1)

Thí sinh

Ban Đào tạo

Thí sinh

Từ ngày 23/08

đến ngày 30/08/2023

42.

- Thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến (đợt 1) trên Hệ thống

của Bộ GD&ĐT

- Tổ chức nhập học thí sinh trúng tuyển (Đợt 1)

Thí sinh

HĐTS Trường

Từ ngày 23/08

đến 17 giờ 00 phút ngày 06/09/2023

VII

XÉT TUYỂN ĐỢT BỔ SUNG (NẾU CÓ); TỔ CHỨC HẬU KIỂM VÀ TỔNG KẾT TUYỂN SINH

43.

Thông báo tuyển sinh đợt bổ sung đối với các nhóm ngành/ngành chưa đủ chỉ tiêu (nếu có)

Trường ĐHGD

Ban CĐTS;

Ban Đào tạo

Từ ngày 07/09

đến ngày 15/09/2023

44.

- Tổ chức xét tuyển đợt bổ sung (nếu còn chỉ tiêu);

- Gửi Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển đợt bổ sung

- Tổ chức nhập học đợt bổ sung (nếu có)

Trường ĐHGD;

Thí sinh

 

Trước

ngày 23/09/2023

45.

Các đơn vị hoàn thành công tác xét tuyển ĐHCQ năm 2023

HĐTS Trường

Ban CĐTS;

Ban Đào tạo

Trước ngày 26/9/2023

46.

Báo cáo Ban Chỉ đạo kết quả tuyển sinh ĐHCQ năm 2023

HĐTS Trường

Ban Đào tạo

Trước ngày 01/10/2023

47.

Triển khai công tác hậu kiểm tuyển sinh ĐHCQ năm 2023

Ban Chỉ đạo tuyển sinh; 

Ban Đào tạo

Phòng Đào tạo;

Phòng CT HSSV

Từ ngày 02/10 đến ngày 20/10/2023

48.

Nộp kinh phí tuyển sinh về Văn phòng ĐHQGHN theo    quy định hiện hành của nhà nước và của ĐHQGHN

Trường ĐHGD

Phòng KH-TC; VP ĐHQGHN; Ban Đào tạo

Trước ngày 31/10/2023

49.

Tổng kết công tác tuyển sinh năm 2023

Ban Chỉ đạo tuyển sinh,

Ban Đào tạo

Trường ĐHGD

Trước ngày 30/11/2023

50.

Báo cáo Bộ GD&ĐT công tác tuyển sinh năm 2023

Ban Đào tạo

Trường ĐHGD

Trước ngày 31/12/2023

 

Link tổng hợp các thông tin tuyển sinh của Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN

Video giới thiệu tổng quan về Trường Đại học Giáo dục

Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2023

Thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2023

- Toàn bộ nội dung tư vấn trực tuyến tuyển sinh ĐH năm 2023 của Trường ĐH Giáo dục

Video tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp: Chọn chuẩn trường - đi chuẩn đường

Thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2023 Trường Đại học Giáo dục

Thông báo đánh giá và tổ chức đánh giá năng khiếu đối với thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, hệ chính quy ngành giáo dục mầm non năm 2023 của Trường Đại học Giáo dục

Tư vấn trực tuyến: Vì sao nên chọn Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội?

Trường Đại học Giáo dục tham gia Ngày hội tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp 2023

Cử nhân Quản trị Công nghệ giáo dục – nhân lực đón đầu các xu hướng công nghệ mới

Quản trị trường học - ngành học dành cho các bạn trẻ có đam mê và khát vọng với lĩnh vực giáo dục

Cơ hội nào cho nhân sự làm việc trong lĩnh vực quản trị chất lượng giáo dục?

Lựa chọn hướng ngành nào khi bạn theo học Cử nhân ngành Khoa học Giáo dục?

Cử nhân ngành Tham vấn học đường: các hướng ngành chủ đạo

Năm 2023, Trường Đại học Giáo dục dự kiến tuyển sinh 1100 chỉ tiêu cho các nhóm ngành đào tạo sư phạm và ngoài sư phạm. Thông tin chi tiết: Tuyển sinh đại học chính quy năm 2023

Tổng hợp thông tin tuyển sinh đại học chính quy của Trường Đại học Giáo dục – ĐHQGHN liên tục được cập nhật theo đường link: Tuyển sinh đại học chính quy

Mọi thắc mắc, hỗ trợ, thí sinh liên lạc theo địa chỉ:

Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội

Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: http://education.vnu.edu.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/education.vnu.edu.vn

Hotline tuyển sinh: 0865964905 hoặc (024) 7301 7123 – máy lẻ 1102 (trong giờ hành chính)

11:08 22/08/2023

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ