Thông báo họp đánh giá luận án tiến sĩ cấp ĐHQG của NCS Trịnh Thế Anh

Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức buổi bảo vệ sĩ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Trịnh Thế Anh với đề tài: “Cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng khung năng lực của cán bộ chuyên trách đảm bảo chất lượng trong các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam”

Chuyên ngành: Đo lường và đánh giá trong giáo dục

Mã số: 9140115

Thời gian: 14 giờ 00, ngày 07 tháng 08 năm 2023

Địa điểm họp trực tiếp: Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội

                                      Nhà G7, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Kính mời các đồng chí quan tâm tới dự.

04:08 03/08/2023

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ