Thông báo mở lớp Bồi dưỡng kiến thức dự thi cao học năm 2015

 

THÔNG BÁO 

VỀ VIỆC MỞ LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC DỰ THI CAO HỌC NĂM 2015

Căn cứ theo chức năng nhiệm vụ, Trường Đại học Giáo dục ủy quyền cho Trung tâm Hợp tác Đào tạo và Bồi dưỡng mở các lớp bồi dưỡng kiến thức dự thi cao học năm 2015, Chuyên ngành Quản lý Giáo dục. Thông tin cụ thể như sau:

-  Các môn học: Theo quy định của ĐHQGHN và nhà trường

-  Thời gian đăng ký: Từ ngày 05/3/2015 đến hết ngày 14/3/2015

-  Dự kiến thời gian học: Bắt đầu từ ngày 15/3/2015.

-  Địa điểm  đăng ký: Trung tâm hợp tác Đào tạo và Bồi dưỡng - Phòng 105 Nhà G7, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy - Hà Nội; Điện thoại: 04 22139568.

                                                                                              Trung tâm Hợp tác và Đào tạo Bồi dưỡng

12:06 02/06/2016

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ