Lễ bảo vệ Luận văn thạc sĩ Quản lý Giáo dục cho 36 học viên cao học

Trải qua quá trình đào tạo theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội và trường Đại học Giáo dục, 36 học viên đã bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp.


Theo đánh giá của các nhà khoa học có mặt trong hội đồng, các luận văn tốt nghiệp được trình bày có giá trị đóng góp đáng kể về mặt lý luận và thực tiễn, có giá trị trong việc phát triển và gia tăng tri thức khoa học giáo dục. Luận văn đã thể hiện được tính nghiêm túc, sáng tạo, số liệu và nguồn trích dẫn tin cậy, phản ánh đúng kết quả học tập, tinh thần lao động nghiêm túc của học viên.

Những thiếu sót của luận văn được các thành viên hội đồng chỉ rõ và yêu cầu học viên chh sửa, hoàn thiện trước khi được lưu chiểu. Nhiều đề tài được hoan nghênh và đánh giá cao bởi tính ứng dụng thực tiễn.

  

 

Kết quả đạt được ngày hôm nay của học viên có đóng góp, động viên không nhỏ của gia đình, bạn bè, đặc biệt là cán bộ hướng dẫn, các thầy, cô trường ĐH Giáo dục trong việc truyền đạt kiến thức cho học viên.

Sau các buổi làm việc tích cực, khẩn trương, Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục đã thành công tốt đẹp. Kết quả, luận văn thạc sĩ của 36 học viên đã được hội đồng thông qng định chất lượng đào tạo sau đại học của Nhà trường trong hệ thống giáo dục trình độ Sau đại học đồng thời đánh dấu sự trưởng thành của học viên trên con đường học tập và nghiên cứu.

Thành công của các học viên trong những đợt bảo vệ luận văn thạc sĩ góp phần khẳng định chất lượng đào tạo sau đại học của Nhà trường trong hệ thống giáo dục trình độ Sau đại học đồng thời đánh dấu sự trưởng thành của học viên trên con đường học tập và nghiên cứu.

 

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản lý giáo dục tại trường ĐH Giáo dục cung cấp cho học viên các kiến thức về khoa học giáo dục chuyên sâu về chuyên ngành Quản lý giáo dục như: quản trị nhà trường, quản lý các hoạt động trong nhà trường, quản lý nhân sự, quản lý tài chính, quản lý cơ sở vật chất, quản lý chất lượng giáo dục, chất lượng đào tạo, quản lý sự thay đổi, quản lý văn hóa tổ chức nhà trường…; giúp người học nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực quản lý, năng lực nghiên cứu khoa học trong quản lý giáo dục, thích ứng tốt với những đổi mới và phát triển giáo dục Việt Nam và thế giới.

 

 Một số hình ảnh tại Lễ bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục đợt 1 năm 2016:


 

UED Media


12:06 07/06/2016

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ