Nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên trong tổ chức hoạt động giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên

PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa - Ủy viên Dự án Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể Bộ GD&ĐT

Đợt tập huấn nằm trong chương trình bồi dưỡng thường xuyên của Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên giáo viên các bậc học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo và thực hiện chủ trương tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên và người lao động trong giai đoạn hiện nay.

TS. Trần Văn Tính là thành viên trực tiếp tham gia nhiều chương trình tập huấn, biên soạn tài liệu và các dự án do Bộ GD&ĐT chủ trì.

chuyên gia với nhiều năm kinh nghiệm trong công tác tập huấn giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống cho giáo viên cốt cán cấp THPT và THCS, đồng thời chủ biên nhiều tài liệu 

PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa – Chủ nhiệm Khoa Các khoa học Giáo dục và TS. Trần Văn Tính – Chủ nhiệm bộ môn Tâm lý trực tiếp tham gia tập huấn. Đây là 2 trong số các chuyên gia có đóng góp lớn cho hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên phổ thông cốt cán của 63 tỉnh thành trên cả nước về giáo dục giá trị sống – kỹ năng sống, tư vấn học đường, công tác giáo viên chủ nhiệm, hoạt động trải nghiệm sáng tạo và hướng nghiệp cho học sinh.

Giáo viên là lực lượng chính trong viện triển khai, tổ chức hoạt động giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống cho học sinh

Đợt tập huấn kéo dài trong 7 ngày với những nội dung cơ bản: khám phá các giá trị sống; thực hành các phương pháp giáo dục giá trị sống; thực hành các kỹ năng, soạn giảng và thực hành soạn giảng một kỹ năng, một hoạt động cụ thể. 

Điều dễ dàng nhận thấy tại lớp học là không khí thảo luận sôi nổi, thân thiện, học viên thực sự được trải nghiệm các giá trị sống, kỹ năng sống do giảng viên thực hiện tại lớp học.


Hi vọng sau đợt tập huấn, những kiến thức do các chuyên gia trường Đại học Giáo dục truyền thụ sẽ được hiện thực hóa và giúp ích cho các cán bộ quản lý, giáo viên trong công tác triển khai các hoạt động giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống hiệu quả cho học sinh trong các cơ sở giáo dục của tỉnh.

UED Media (tổng hợp)

12:08 26/08/2016

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ